Geuzencollege

Vakantie

Vakantierooster 2023 - 2024

 • Zomervakantie - - - zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus 2023
 • Herfstvakantie - - - zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2023
 • Kerstvakantie - - - - zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie - zaterdag 17 februari tot en met zondag 25 februari 2024
 • Paasweekend - - - - vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 2024
 • Meivakantie - - - - - zaterdag 27 april tot en met zondag 12 mei 2024
 • - - - - - - - - - - - - - - met Koningsdag op donderdag 27 april 2024
 • Hemelvaart - - - - - donderdag 9 mei tot en met zondag 12 mei 2024
 • Pinksterweekend - - zaterdag 18 mei tot en met maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie - - - zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus 2024

Vakantierooster 2024 - 2025

 • Zomervakantie - - - zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus 2024
 • Herfstvakantie - - - zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2024
 • Kerstvakantie - - - - zaterdag 21 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie - zaterdag 22 februari tot en met zondag 2 maart 2025
 • Paasweekend - - - - vrijdag 18 april tot en met maandag 21 april 2025
 • Meivakantie - - - - - vrijdag 18 april tot en met maandag 5 mei 2025
 • - - - - - - - - - - - - - - met Koningsdag op zaterdag 26 april 2025
 • Hemelvaart - - - - - donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2025
 • Pinksterweekend - -zaterdag 7 juni tot en met maandag 9 juni 2025
 • Zomervakantie - - - zaterdag 19 juli tot en met zondag 31 augustus 2025

Verlof buiten de schoolvakanties

Soms willen ouders weten of hun kinderen buiten de vaste vakantieperiodes vrij kunnen krijgen, maar in principe kan dat nooit. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we dit zogenaamde buitengewoon verlof verlenen, bijvoorbeeld wanneer werk het onmogelijk maakt tijdens een schoolvakantie weg te gaan. Als het echt niet anders kan, kun je de school schriftelijk verzoeken voor een dergelijk verlof toestemming te verlenen.

Door het jaar heen zijn er dagen waarop leerlingen geen les hebben door zogenaamde organisatiedagen. Je kunt deze dagen (en meer) vinden in de jaaragenda van de locaties.

Einde van het schooljaar

Het kan voorkomen dat je zoon of dochter al vrij is, terwijl de zomervakantie officieel nog moet beginnen. Er zijn altijd ouders die met het idee spelen alvast op vakantie te gaan, maar zonder gevaar is dat niet!

Die laatste weken vullen we met rapportvergaderingen, het afronden van het schooljaar en het maken van plannen voor het nieuwe jaar. Je zoon of dochter kan in deze weken nog opgeroepen worden, bijvoorbeeld voor het maken van een taak of herexamen, het herkansen van tentamens, inleveren van handelingsdelen/praktische opdrachten e.d.

Dit soort zaken moeten voor de vakantie zijn afgerond en je zoon of dochter moet zich hiervoor beschikbaar houden. Ga je toch op vakantie, dan riskeer je dat bepaalde taken, herkansingen of handelingsdelen niet voldoende zijn afgerond. Met als gevolg dat we jouw zoon of dochter niet kunnen bevorderen.

Je kunt daarom alleen eerder op vakantie met een geldige reden, nadat de school hiervoor officieel toestemming heeft verleend. Bij ongeoorloofd vakantieverlof is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt en de rechter kan een forse geldboete opleggen.

Meer informatie over buitengewoon verlof is hier te vinden.

vakantie