Geuzencollege

Begeleiding en ondersteuning

Leerlingen kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken. Daarom bieden we op het Geuzencollege op diverse manieren hulp en ondersteuning aan. Zo helpen we jongeren zich optimaal te ontwikkelen.

Bij hulp en begeleiding denk je al gauw aan een probleem dat opgelost moet worden, maar soms hoeft zo’n probleem er helemaal niet te zijn. We helpen leerlingen ook door ze te stimuleren, door ze te leren nadenken, door ze kansen te bieden en te verbeteren wat op zichzelf al goed is. Onze school draait om meer dan kennisoverdracht alleen. We willen ze iets meegeven en zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Hier komen ook weer onze kernwaarden om de hoek kijken. We zijn betrokken bij onze leerlingen en doen ons best ze te laten stralen. Met dat doel hebben we een schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld, waarin we beschrijven welke begeleiding we zoal aanbieden.

Samengevat valt die begeleiding in vier delen uiteen: hulp tijdens het leren (studiebegeleiding), hulp bij het ontwikkelen van competenties en vaardigheden, hulp bij de juiste studie- en beroepskeuze en een deel dat we kunnen scharen onder burgerschapsvorming.

Al in het eerste jaar vragen we leerlingen na te denken over hun beroepenkeuze. We geven ze les in loopbaanoriëntatie en proberen zoveel mogelijk talent en passies aan te wakkeren. Zo kunnen ze zichzelf als het ware ontdekken, wat de kans vergroot dat ze de juiste keuze maken. Het opdoen van zelfkennis en het ontwikkelen van diverse (sociale) vaardigheden vinden we erg belangrijk. Natuurlijk gaat dat de een wat beter af dan de ander. Leerlingen die op wat voor manier dan ook extra hulp kunnen gebruiken, proberen we op het Geuzencollege zo goed mogelijk vooruit te helpen.

Mentor

Het begint allemaal bij de mentor. Omdat hij of zij een flink deel van de lessen verzorgt en ook met leerlingen persoonlijke gesprekken voert, weet de mentor al gauw precies hoe iemand ervoor staat. Met die kennis maken we voor iedere leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin we vorderingen bijhouden en beschrijven wat iemand voor zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. De mentor stuurt, observeert en schakelt zo nodig professionele hulp in.

Natuurlijk kunnen leerlingen bij vragen of problemen altijd bij hun mentor terecht. Die heeft minimaal een keer per week zelfs een speciaal mentorspreekuur op het rooster staan. Tussendoor heeft regelmatig contact met ouders/verzorgers plaats en indien nodig zal de mentor zelf dat contact opzoeken.

Geuzenuur

De mentor geeft ook het zogenaamde Geuzenuur, een leuke en boeiende les waarin we aandacht besteden aan de meest uiteenlopende sociale vaardigheden. Hoe ga je om met elkaar? Wat doe je bij verliefdheid? Ook boosheid, conflictsituaties of juist verdriet komen tijdens deze lessen aan bod, net als het maken van keuzes en de vraag hoe je het beste kunt leren.

Flexuren

Elke klas heeft een aantal flexuren in het rooster staan. Daarin werken leerlingen zelfstandig aan projecten of bijzondere taken of kunnen ze onder begeleiding van hun mentor (een deel van het) huiswerk maken. Ook is het mogelijk bijles te krijgen, in bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde. Soms kan dit net voldoende zijn om het niveau in een bepaald vak op te krikken.

LWO

Bij wat grotere leerachterstanden kunnen leerlingen binnen de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) en Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) gebruikmaken van Leerwegondersteuning (LWO). Vaak is in groep 8 van de basisschool al duidelijk dat ze deze vorm van ondersteuning nodig hebben. Met twee extra lesuren per week, een select groepje docenten en kleine klassen van maximaal 18 leerlingen geven we persoonlijke begeleiding op maat. De ene leerling heeft bijvoorbeeld hulp nodig met begrijpend lezen, de ander met rekenen of spelling. Elke zes weken bespreken we intern de vorderingen, gebruikmakend van het persoonlijke ontwikkelingsplan. Indien bepaalde leerlingen meer zorg, tijd en aandacht nodig hebben dan binnen de reguliere LWO beschikbaar is, bieden we op onze locatie aan de Arij Koplaan LWO+ aan. Hiervoor hebben we zelfs speciale expertise in huis.

Trainingen

Om leerlingen te helpen, bieden we op het Geuzencollege ook diverse trainingen aan. Met Rots en Water vergroten we iemands weerbaarheid, zowel fysiek als mentaal. Leefstijl draait om sociale vaardigheden, zoals opkomen voor jezelf. Soms hebben leerlingen last van faalangst, wat erg hinderlijk kan zijn. Met onze faalangstreductietraining proberen we hen handvatten te geven om hier beter mee om te gaan. Wie moeite heeft met huiswerk, komt eventueel terecht in een speciale huiswerkklas.

Dyslexie

Leren met dyslexie is een uitdaging op zich. Natuurlijk houden we daar op het Geuzencollege rekening mee. Dat kan bijvoorbeeld door extra tijd te geven voor een proefwerk of vaker mondeling te toetsen. Ook digitaal zijn er talloze manieren om leerlingen met dyslexie een handje te helpen, bijvoorbeeld met een luisterboek. Wie last heeft van dyslexie, kan gebruikmaken van een dyslexiekaart. Daarop kan iemand precies aangeven wat voor hulp noodzakelijk is. Zo proberen we dyslexie zoveel mogelijk te compenseren. Voor leerlingen is ook een dyslexiecoach beschikbaar. Onze precieze omgang met dyslexie hebben we vastgelegd in ons dyslexiebeleid.

Gezinsspecialist

Soms zitten leerlingen niet goed in hun vel of laat iemand ineens dalende schoolprestaties zien. Concentratieproblemen of angst voor toetsen komen ook voor. Dit kan diverse oorzaken hebben. In overleg met ouders proberen we hier iets aan te doen. Op het Geuzencollege is een gezinsspecialist werkzaam. Docenten en ouders kunnen hier terecht voor advies of kortdurende begeleiding.