Leren in de praktijk

Burgerschap, leren met hoofd, hart en handen

Leren doe je op het Geuzencollege niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten. Je maakt boeiende stages mee, beleeft leuke excursies en onderneemt diverse activiteiten die samenhangen met de beroepspraktijk. Zo ben je goed voorbereid op je toekomst!

Stage in de onderbouw

In de onderbouw begin je al met stagelopen, een soort vrijwilligerswerk. We noemen dat maatschappelijke stage, waarover je hier alles kunt lezen. Dit is werk waarbij je je inzet voor een ander. Erg leuk en waardevol. Je leert mensen kennen en bouwt je eerste werkervaring op.

Maatschappelijke stage

In de onderbouw wordt burgerschap vooral duidelijk door Maatschappelijke stage.

Wat houdt dat in?

DOMIAC

Natuurlijk is dat nog lang niet alles. Bijzonder op onze school zijn de donderdagmiddagactiviteiten. Je kunt deel uitmaken van een sportklas, techniekklas, kunstklas of muziekklas. Wie weet ontdek je zo wel wat je later wilt worden! Gezelligheid staat voorop, maar het is ook nog eens ontzettend nuttig. Wil je hieraan deelnemen, dan moeten je ouders of verzorgers een bijdrage betalen. Maar daar krijg je ontzettend veel voor terug!

Talloze leuke excursies en schoolreisjes komen daar nog bovenop. De reis van vierdeklassers naar Londen is inmiddels een traditie geworden. Ook kennen we op het Geuzencollege diverse themaweken. Zo houd je je bijvoorbeeld bezig met de Rechten van de Mens, verkeersveiligheid, duurzaamheid en Fair Trade. Je leert zo hoe onze samenleving werkt, bijzonder nuttige kennis.

Burgerschap

Het laatste sluit aan bij burgerschap, een apart thema binnen onze school dat we erg belangrijk vinden. We willen jou op onze school niet alleen wat leren, maar ook proberen bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor laten we je bijvoorbeeld nadenken over onze maatschappij, over normen en waarden, over conflictsituaties en hoe je met elkaar omgaat. Zo word je je bewust van de wereld om je heen en welke plaats jij daarin inneemt. Het helpt je om straks in onze samenleving een plek te vinden.

Stage in de bovenbouw

Goed vmbo-onderwijs is onmogelijk zonder aandacht voor de beroepspraktijk. Daarom bootsen we op onze bovenbouwlocatie levensechte situaties na. Ook werken we samen met het bedrijfsleven, want waar kun je beter leren dan in de praktijk zelf?
Om die reden loop je als derde- en vierdejaars uitvoerig stage. Zo doe je buiten de schoolmuren belangrijke werkervaring op. Leren op school is natuurlijk heel wat anders dan werken in het echt. Je krijgt te maken met werktijden die anders zijn dan normale lesuren, terwijl ook de omgangsvormen verschillen. Soms kun je stevige kritiek krijgen! Met dit soort ervaringen ben je goed voorbereid op de toekomst. Hiernaast lees je hoe de stages binnen onze zes afzonderlijke opleidingen eruitzien.