Het Geuzencollege, een gezonde school

Leerlingen een veilige en gezonde leeromgeving bieden, daar doen we op het Geuzencollege ons best voor. We zijn er dan ook trots op het vignet Gezonde School te mogen dragen, als erkenning voor onze inspanningen. Het betekent dat we voldoen aan een reeks strenge richtlijnen, mede opgesteld door de overheid en een reeks kennis- en onderzoeksinstituten. Ouders weten door ons vignet één ding zeker. Hun kind is bij ons in goede handen!

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziektes. Het betekent ook: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk welzijn. Werken aan gezondheid op school loont. Het verbetert schoolprestaties, vermindert schooluitval en stimuleert een gezondere leefstijl. Een veilige schoolomgeving en een fris klimaat helpen leerlingen bovendien zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen.

Je kind is bij ons in goede handen!

We stimuleren onze leerlingen daarom te sporten en te bewegen, onder meer door onze jaarlijkse deelname aan de Nationale Sportweek en de Sportklas op de donderdagmiddag. Ook krijgen onze leerlingen dankzij een overeenkomst korting bij het Sportcentrum Vlaardingen. Samen met Vlaardingen in Beweging proberen we zo veel mogelijk leerlingen aan het sporten te krijgen. Maar dat is slechts één aspect. We lichten onze leerlingen voor over gezonde voeding, hanteren een verantwoord kantineassortiment, bezitten een watertappunt en besteden aandacht aan rook-, alcohol- en drugspreventie. In speciale vakoverschrijdende themalessen komen ook relaties en seksualiteit aan de orde. Voor al deze thema’s beschikt het Geuzencollege over een gezondeschoolcommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van ouders, docenten en de schoolleiding en krijgt indien nodig ondersteuning van de GGD.

De zorgstructuur op het Geuzencollege is erop ingericht het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijnsniveau op school te handhaven. In onze schoolgids wordt deze zorgstructuur nader toegelicht. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wil je meer weten over dit vignet? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.