Gezonde schoolkantine

Lentiz | Geuzencollege locatie West vindt gezonde voeding voor de leerlingen heel belangrijk. Gezonde leerlingen leren beter blijkt uit wetenschappelijke studies. De school werkt hieraan op de volgende punten:


  • De schoolkantine heeft het certificaat ‘De gezonde Schoolkantine’. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Dit betekent dat de kantine voldoet aan de eisen van het Voedingscentrum en er genoeg gezonde keuze is voor de lunch en voor tussendoortjes.


  •  In de kantine is een watertappunt aangebracht. Zo kunnen leerlingen elke pauze gratis een kartonnen bekertje vullen met schoon drinkwater. 


  • Alle leerlingen kunnen gedurende elke pauze gratis fruit pakken. Dit schoolfruit draagt bij aan het ontwikkelen van een gezond eetpatroon.  


  • In de school is er een jeugdverpleegkundige die leerlingen intensief kan begeleiden bij overgewicht of 

    ondergewicht. Via de zorgcoördinator kunnen leerlingen hier naar doorverwezen worden. 

 

  • Bewegen hoort bij een gezonde levensstijl. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding leren de leerlingen op een gezonde manier bewegen. Op donderdagmiddag kunnen leerlingen deelnemen aan sportieve activiteiten in de sportklas. Yets (youth empowerment through sports) is verbonden aan de school. Leerlingen van leerjaar 2 en 3 kunnen deelnemen aan een intensief basketbal programma waarbij sport wordt ingezet als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken. Zie www.yetsfoundation.nl  


  • Maandelijks biedt een sportdocent na schooltijd twee uur ‘buitenschools sporten’ aan. Leerlingen kunnen daar kosteloos aan deel nemen. Door de afwisseling van sporten is het enthousiasme voor buitenschools sporten groot. 

  • Elk jaar wordt in de Week van de Duurzaamheid (medio oktober) aandacht besteed aan gezonde duurzame voeding en een gezonde levensstijl. 


  • Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.