Geuzencollege

Beleid tegen pesten

Op een gezonde en veilige school hoort pesten niet thuis. Elke leerling mag er zijn en hij of zij moet zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. Jezelf waarderen om wie je bent, is echter lastig wanneer je gepest wordt. Daarom proberen we dergelijk gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Preventie

Hoe doen we dat? In de eerste plaats door een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Zo voelen leerlingen zich op hun gemak. Docenten wekken vertrouwen en geven iedereen in de klas persoonlijke aandacht. Het spreekt voor zich dat in een sfeer van wederzijds respect en vriendelijkheid pestgedrag minder kans maakt. Wat ook helpt, is onze regelstructuur. Met duidelijke richtlijnen weten leerlingen precies wat wel en niet mag. Wij vertellen: iedereen hoort erbij, ook de jongens en meisjes die je niet zo aardig vindt. Docenten weten bovendien hoe ze leerlingen met een laag zelfbeeld moeten herkennen. Deze leerlingen zijn extra kwetsbaar en krijgen in de onderbouw eventueel hulp aangeboden.

Heb respect, wees sociaal

Reactie

Natuurlijk hebben we niet de illusie dat we pesterijen kunnen uitsluiten. Pestgedrag komt voor, ook in de onderbouw. Wij gaan hier professioneel mee om. Dat doen we volgens vaste richtlijnen die te lezen zijn in ons anti-pestprotocol. Gepeste leerlingen krijgen vanzelfsprekend alle hulp. Zij kunnen rekenen op warmte en begrip. We gaan met ze in gesprek en brengen zo goed mogelijk het probleem in kaart. Met betrokken ouders en/of verzorgers nemen we direct contact op. We denken na over oplossingen en schakelen indien nodig deskundige hulp in. Veelal zal de mentor klassikaal de pesterijen bespreken, want vaak heeft dergelijk gedrag invloed op de totale groep.

Ook met de pestkop gaan we in gesprek. Overziet hij of zij de impact van zijn pesterijen? Hierbij ligt de nadruk zeker niet op straffen. Met straf geven leer je niet aan hoe het wél moet. Bovendien kan pestgedrag een diepere oorzaak hebben. Verandering van gedrag vormt het uitgangspunt. We informeren ook de ouders van pestkoppen, gaan met ze in gesprek en proberen zoveel mogelijk om positieve relaties te herstellen. Uiteindelijk heeft ook de pestkop daar het meeste baat bij.

Word je gepest of zie je hoe iemand anders pesterijen moet ondergaan? Meld het! Wij vertellen nooit wie de melding heeft gedaan, maar gaan er gericht mee aan de slag. Zo houden we samen de school veilig.

Iedereen hoort erbij!