Geuzencollege

Examenuitslagen

Definitieve eindexamenresultaten schooljaar 2018 – 2019

Opleiding
BBL  105 kandidaten  104 geslaagd  99%
KBL  107 kandidaten  102 geslaagd  95%
GTL  33 kandidaten  31 geslaagd  94%
Totaal 245 kandidaten  237 geslaagd  97%

 

Weer een heel mooi resultaat waar we erg blij mee zijn…
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!