Het Geuzencollege straalt, met het predicaat ‘Excellente School’ als bewijs. Die status verdienden we reeds vier maal op rij en daar zijn we binnen de muren van onze drie locaties erg trots op. Onze ambitie loont, dat is zeker.

Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst, dat is waar het Geuzencollege voor staat. Daarom werken we samen met bedrijven in de regio om ons onderwijs zo praktijkgericht mogelijk te maken. Leerlingen lopen uitvoerig stage en maken zo alvast kennis met de beroepspraktijk. Maar onze ambitie reikt verder. De laatste jaren zijn we actief bezig om van leerlingen bewuste en verantwoordelijke burgers te maken. Jongeren leren bij ons nadenken over de maatschappij en de plek die zij daarin innemen. We besteden onder meer aandacht aan mensenrechten, omgang met conflictsituaties en de waarde van onze democratie.

We noemen dat burgerschapsvorming, met Samen leven moet je leren als bovenliggend thema. Dit zijn geen aparte lessen, maar zit intussen verweven in de complete schoolstructuur. Een Geuzencollege zonder deze vorm van burgerschap kunnen we ons nauwelijks nog voorstellen.

Dit is waar we onze laatste erkenning als ‘Excellente School’ aan te danken hebben. De onderwijsinspectie is erg te spreken over de manier waarop we burgerschap binnen de schoolmuren een plek hebben gegeven. Uit het lijvige juryrapport komt zelfs naar voren dat we erin uitblinken. Dat is een geleidelijk proces geweest, waar de gehele school zich voor heeft ingezet. Daarom zijn we als Geuzencollege zo trots. De overheid erkent de moeite die we doen om onderwijs met hoofd, handen en hart te bieden. Hoofd staat daarbij voor de kennis en handen voor de vaardigheden. Het hart stelt leerlingen in staat met die kwaliteiten een plek in te nemen binnen de samenleving. Dát is burgerschap.

Intussen zitten we niet stil. De wereld verandert en de school is continu in ontwikkeling. We moeten ons blijven inspannen om het predicaat waar te maken. Dat kunnen we niet alleen. We doen dat samen, personeel, leerlingen en ouders. We luisteren, kijken terug en stellen doelen voor de toekomst. Inmiddels dragen we dit waardevolle predicaat al vanaf 2013. Onze ambitie is tot in lengte van jaren een ‘Excellente School’ te mogen blijven!

Kijk voor meer informatie op www.excellentescholen.nl.