Sport & Welzijn

Terug naar de opleidingen...

                                                                                                                              Leuke fimpjes over lesgeven bij S&W.


Heb jij iets met mensen? 

Ben jij goed in het organiseren en begeleiden van activiteiten?

Vind jij het geen probleem om voor de groep te staan?

Of wil jij dit graag leren?


Dan is de opleiding Sport en Welzijn de ideale opleiding voor jou.

Bij deze opleiding staat leiding geven centraal. Dit begint bij het fluiten van wedstrijden in je eigen klas en gaat van het geven van een warming-up naar het geven van een volledige gym/sportles aan je eigen klas. Ook leer je om sport activiteiten te organiseren voor mensen van buiten de school. En we gaan aan de slag met het organiseren van kampen en sportdagen voor de onderbouw van ons VMBO en basisscholen. 

Er is een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Je krijgt ongeveer 4 uur extra in de week sportactiviteiten aangeboden. Dit zullen veelal sporten zijn die tijdens de reguliere LO les niet worden aangeboden.

Sport en Welzijn is op BBL-, KBL- en GL niveau te volgen.

Met je diploma Sport & Welzijn kun je op het MBO bijvoorbeeld de volgende opleidin­gen volgen: sociaal-pedagogisch werk, onder­wijsassistent, outdoor activities , sport & bewegen, beveiliging, politie, defensie en sport &  recreatie.

 

Wil je ons volgen? Ga dan naar onze eigen facebookpagina 

www.facebook.com/sportenwelzijngeuzencollege

Of kijk op onze internetpagina:

www.geuzencollege-sw.nl