Geuzencollege

LWO+

Voor een kleine groep leerlingen zetten we graag een stapje extra. Op het Geuzencollege bieden we LWO+ aan, waarmee we iedereen die dat nodig heeft extra aandacht en begeleiding kunnen schenken. Ook leerlingen uit Schiedam en Maassluis kunnen hiervoor op onze school terecht.

Voor sommige leerlingen is het extra lastig om goed mee te komen, om wat voor reden dan ook. Vaak komen ze met een achterstand op het Geuzencollege terecht. Met LWO+ zijn we in staat deze leerlingen op te vangen en vooruit te helpen. De bedoeling is zoveel mogelijk achterstanden weg te werken, bij te dragen aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en hen met voldoende perspectief te laten instromen in de bovenbouw.

Om dat voor elkaar te krijgen, krijgen ze extra begeleiding en veel persoonlijke aandacht. Van iedereen brengen we precies in kaart wat hij of zij nodig heeft. Zo kunnen we onze hulp en de inhoud van de lessen echt op het individu afstemmen. Voor deze specifieke onderwijsvorm hebben we speciale expertise in huis.

Leerlingen kunnen hiervoor terecht op onze onderbouwlocatie in de Westwijk, al moeten ze daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De basisschool moet LWO+ adviseren, een leerling moet door het Steunpunt Onderwijs van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord zijn doorverwezen en de ouders moeten ermee instemmen.

Vervolgens komen de leerlingen terecht in klassen die we zo klein mogelijk houden (maximaal 15 leerlingen). Vooral in het eerste jaar krijgen ze daarbij zoveel mogelijk les van hun mentor, tevens de groepsdocent. De mentor fungeert ook als vast aanspreekpunt voor de ouders en houdt voortdurend de schoolprestaties in de gaten. Een belangrijke pijler binnen LWO+ is het intensieve contact met de ouders, zodat die precies weten hoe het hun zoon of dochter vergaat. Tijdens het tweede leerjaar neemt het aantal verschillende docenten wat toe, om de leerlingen alvast te laten wennen aan de bovenbouw.

Jongen met pen en papier

Het lesrooster omvat vier extra uren per week, bedoeld voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zo kunnen we bijvoorbeeld extra taal- of rekenles aanbieden of iemand ondersteunen op sociaal-emotioneel vlak. Daarbovenop komen extra trainingen in sociale vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van Rots & Water en Leefstijl. Als het nodig is, kunnen we zelfs individueel werken aan het vergroten van iemands zelfkennis of zelfvertrouwen. Speciaal voor meisjes hebben we een programma voor omgang met loverboys.

Met al deze hulp hopen wij leerlingen met voldoende perspectief te laten instromen in de bovenbouw, al blijkt dit soms niet mogelijk. In die situatie volgt een doorverwijzing naar een passender onderwijsvorm.