Geuzencollege

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Wij tonen oprechte interesse in de ander en zien elkaars mogelijkheden. Deze kernwaarde verwijst ook naar ieders eigenheid. Op onze school mag je jezelf zijn, met alle talenten en eigenaardigheden die daarbij horen. Natuurlijk geef je die ruimte ook aan anderen. Onze communicatie verloopt helder en vlot, waarbij we altijd openstaan voor aanmerkingen en suggesties. Door onze kleine klassen kunnen we leerlingen écht aandacht schenken.

Ondernemend

Wij investeren voortdurend in goed en veilig onderwijs en stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Ondernemend zijn betekent voor ons ook: oog hebben voor vernieuwing en verbetering. Creativiteit wakkeren we aan. In het kader van stages werken wij nauw samen met maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Betrokken

Wij hebben zorg voor elkaar, inspireren elkaar en werken samen, maar durven ook kritisch te zijn. Slecht taalgebruik en pesten gaan we actief te lijf. Ouders betrekken we bij de leerprestaties van hun kinderen, die op hun beurt bij problemen kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Met projecten als ‘Gezonde voeding’ en ‘Burgerschap’ bereiden we leerlingen voor op hun toekomst.

Ambitieus

Wij streven ernaar zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. Onze grootste ambitie is het Geuzencollege te laten stralen. Dat vraagt ook wat van onze leerlingen en medewerkers: initiatieven en ideeën om dat te realiseren. Bij het formuleren van onze doelstellingen tonen we lef en passie en we zijn niet bang fouten te maken. Daar leren we van.