Hulp bij studiekosten

Naar school gaan is duur en niet iedereen heeft het zo breed dat al die grote bedragen zomaar gemakkelijk betaald kunnen worden. Vandaar dat er een aantal regelingen zijn gemaakt die tegemoet komen aan dit soms lastige probleem. Om u op weg te helpen daarin hebben we hieronder de ons bekende regelingen in het kort weergegeven. Indien u meer informatie wilt kunt u op de bijbehorende link klikken en wordt u doorgeschakeld naar de site van de instantie die dit regelt.

Op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) kunt u recht hebben op een tegemoetkoming. De WTOS wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Als ouders heeft u recht op een tegemoetkoming ouders als u en uw kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw kind jonger zijn dan 18 jaar en een voltijd dagopleiding volgen. Zie voor de precieze voorwaarden de site van DUO.

De tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en het onderwijs dat uw kind volgt.


Formulierenbrigade helpt bij het invullen van formulieren

Hoe werkt de Formulierenbrigade Vlaardingen? 

Sinds april 2007 is er voor de burgers van Vlaardingen een formulierenbrigade. De formulierenbrigade bestaat uit verschillende brigadiers, die u helpen bij het invullen van allerlei formulieren. Samen met u wordt uitgezocht waar u eventueel recht op heeft.
Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan aanvraagformulieren bijzondere bijstand, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, sociaal cultureel fonds, langdurigheidtoeslag, wit- en bruingoedregeling, kwijtscheldingen, enz.
Men kan u ook helpen met het aanvragen van toestemming om met vakantie te gaan tijdens uw bijstandsuitkering, of het invullen van uw maandelijks rechtmatigheidformulier (Rofje).

De Formulierenbrigade is voor iedereen, maar vooral voor mensen met een minimuminkomen.

 

Gemeente Vlaardingen

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u een vergoeding aanvragen via de regeling maatschappelijke participatie kinderen van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten.

PDF-bestandHier vindt u meer informatie. of kijk even op www.stroomopwaarts.nl

 

Gemeente Schiedam

Ook de gemeente Schiedam kan wellicht ondersteunen.

U vindt meer informatie bij een artikel van het Jeugdfonds op de website van Schiedam..