Geuzencollege

Verlof aanvragen

Om diverse redenen kunnen ouders de school vragen hun zoon of dochter tijdelijk vrij te geven, voor een dag(deel) of zelfs langer. We leggen uit welke regels we daarvoor hanteren.

Afspraak bij de dokter

Een bezoekje aan de huisarts of een specialist in het ziekenhuis komt regelmatig voor. Het is natuurlijk het fijnst om dit buiten de schooltijden te plannen, maar we weten dat dit niet altijd lukt. Met het formulier ‘Verlof korter dan een dag’ is het eenvoudig hiervoor vrij te krijgen. Bij een orthodontist of ziekenhuisbezoek vragen we wel even een kopie van de afsprakenkaart te overleggen.

Overige redenen

Bij verlof van een dag of langer moet sprake zijn van zogenaamde gewichtige omstandigheden. In de volgende opsomming kun je lezen wat we daar precies onder verstaan en welk verlof erbij hoort:

– Een verhuizing, voor de duur van 1 dag.
– Een huwelijk binnen de directe familiekring (t/m de 3e graad). Dit verlof kan 1 of 2 dagen duren, afhankelijk van de locatie.
– Een ernstige ziekte van ouders of familieleden t/m de 3e graad. In overleg zal de directeur de duur van het verlof bepalen.
– Het overlijden van directe famileleden. Hier hangt de duur van het verlof samen met de precieze familieband, het maximum is 4 dagen.
– Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
– Overige naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Als je voor dit soort aangelegenheden verlof wilt aanvragen, vul dan het formulier ‘Verlof 1 of meer dagen’ in. We vragen je dit ingevulde document minimaal twee werkdagen voor aanvang van het verlof bij de directeur in te leveren. Hij zal zo snel mogelijk laten weten of het aangevraagde verlof akkoord is. Voor verdere vragen over verlofregelingen kun je altijd contact opnemen met de school.