Examenzaken en PTA’s

In de bovenbouw is het onderwijs voor een groot deel gericht op het examen. Dat bestaat uit twee delen: het schoolexamen met toetsen die je in de hele periode van de bovenbouw kunt krijgen en het centraal examen dat de afsluiting is in het examenjaar. Om het hele examen (SE en CE) goed te laten verlopen heeft de overheid een aantal regels opgesteld. Elke school moet een examenreglement hebben en een PTA. Dit laatste staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin beschrijven we hoe je schoolexamendossier wordt opgebouwd: welke toetsen moet je maken en hoe tellen die mee in het dossier.

Examenreglementen

Via de links op deze pagina kun je het voor jou geldende examenreglement vinden.

Voor jou geldt het reglement van het jaar dat je in de bovenbouw begonnen bent, dus dat je in 3 mavo, 4 havo of 4 vwo zat. Het zijn allemaal pdf-files, waar Acrobat reader voor nodig is.

PTA's

Het Groen van Prinstererlyceum werkt met een PTA voor de hele bovenbouwperiode. Dat noemen we een cohort. Leerlingen uit 3 mavo, 4 havo en 4 vwo krijgen dus in een twee- of driejarig overzicht te zien wat er van ze verwacht wordt in de twee of drie examenjaren

Voor 6 vwo geldt nog de oude opzet van een PTA per leerjaar.

Je vindt het PTA voor jouw lichting via het menu hiernaast.