Groen van Prinstererlyceum

Ondersteuning

Ondersteuning

 • Ondersteuningscoördinator

  De ondersteuningscoördinator coördineert in school de ondersteuning voor de leerlingen met een specifieke hulpvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied. 

  Contact met de ondersteuningscoördinator. mevrouw M. van Deelen

 • Orthopedagoog

  De orthopedagoog is expert op gebied van individueel gedrag en ontwikkeling. De orthopedagoog wordt ingezet om leerlingen die problemen ondervinden bij het naar school gaan te ondersteunen en ouders en medewerkers van school te adviseren over de begeleiding van deze leerlingen. 

  Bij ons op school is dit mevrouw J. Hauer

 • Leerlingbegeleider

  De leerlingbegeleider is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (extra ondersteuning). 

 • Onderwijsondersteuningsspecialist

  De onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) is een dag per week op school aanwezig en is afkomstig van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. De OOS geeft advies over de onderwijsbehoeften van de leerling en brengt deze in kaart.  

 • Dyslexiecoach

  De dyslexiecoach regelt de ondersteuning voor leerlingen met een diagnose dyslexie. Daarnaast screent zij leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie.  

 • Jeugdprofessional

  De Jeugdprofessionals zijn vier dagen per week op school aanwezig en zijn werkzaam vanuit Mevis. De Jeugdprofessional voert gesprekken met leerlingen die vastlopen in hun functioneren en betrekt zo veel mogelijk de ouders in de begeleiding van de leerling.

 • Vakdocent

  De vakdocent geeft de lessen in zijn/haar vak. Wil je daarover informatie, stuur dan een e-mail naar de vakdocent. Dit kan op de pagina personeel. 

 • Coach

  Op onze scholengemeenschap is de coach de spil van de leerlingenbegeleiding. De coach is dus de persoon bij uitstek bij wie je terecht kunt voor (en met) algemene informatie over de resultaten en het wel en wee van jouw kind. 

 • Vertrouwenspersoon

  Als er sprake is van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik, kan een leerling altijd terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer K. Leewis en mevrouw A. Geerling.

 • Hoe kan ik het ondersteuningsteam bereiken?

  Je kan ze een e-mail sturen!

 • Schoolondersteuningsprofiel