Groen van Prinstererlyceum

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator coördineert in school de ondersteuning voor de leerlingen met een specifieke hulpvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied. 

Leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (extra ondersteuning). 

Onderwijsondersteuningsspecialist
De onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) is een dag per week op school aanwezig en is afkomstig van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. De OOS geeft advies over de onderwijsbehoeften van de leerling en brengt deze in kaart.  

Orthopedagoog
De orthopedagoog is expert op gebied van individueel gedrag en ontwikkeling. De orthopedagoog wordt ingezet om leerlingen die problemen ondervinden bij het naar school gaan te ondersteunen en ouders en medewerkers van school te adviseren over de begeleiding van deze leerlingen. 

Dyslexiecoach
De dyslexiecoach regelt de ondersteuning voor leerlingen met een diagnose dyslexie. Daarnaast screent zij leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie.  

Gezinsspecialist
De gezinsspecialist is vier dagen per week op school aanwezig en is afkomstig van Minters. De gezinsspecialist voert gesprekken met leerlingen die vastlopen in hun functioneren en betrekt zo veel mogelijk de ouders in de begeleiding van de leerling. 

De vakdocent
De vakdocent geeft de lessen in zijn/haar vak. Wil je daarover informatie, stuur dan een e-mail naar de vakdocent. Alle e-mailadressen vind je in de personeelslijst. 

De mentor / coach
Op onze scholengemeenschap is de mentor de spil van de leerlingenbegeleiding. De mentor is dus de persoon bij uitstek bij wie je terecht kunt voor (en met) algemene informatie over de resultaten en het wel en wee van jouw kind. In de onderbouw werken we met een klassikale mentor. In een aantal bovenbouwklassen kiezen de leerlingen hun eigen coach, die net als een klassikale mentor zijn of haar ‘eigen’ leerlingen begeleidt. 

De coördinator
De coördinator van een bepaalde afdeling (mavo, havo en vwo) houdt zich met name bezig met de dagelijkse gang van zaken op die afdeling. Hij /zij neemt contact op met leerlingen en ouders als er zaken spelen die buiten de mentorrol vallen. 

De schooldecaan
De schooldecaan is gespecialiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuze. 

De vertrouwenspersoon
Als er sprake is van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik, kan een leerling altijd terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer K. Leewis en mevrouw A. Geerling.

De directie
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. Zij draagt zorg voor het functioneren van leerlingen en personeel. De directeur en de teamleiders van de onderwijseenheden vormen samen de directie. Hierbij is de teamleider eindverantwoordelijk voor alle leerling- en onderwijszaken op zijn/haar afdeling. De teamleider kun je altijd bellen als er problemen zijn of als je informatie wil.