Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum zorgt ervoor dat de kosten voor het onderwijs zo goed mogelijk in de hand worden gehouden. Er zijn echter altijd onderwijsactiviteiten en noodzakelijke voorzieningen die kosten met zich mee brengen en nodig zijn voor een school om te functioneren. Deze kosten worden niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed. Om die reden vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage van € 95,-.

Wat valt onder de vrijwillige ouderbijdrage

 • Algemene kosten: € 35,-
  Proefwerkpapier, readers, RT, nieuwsbrief, vieringen, sportactiviteiten.
 • Leerlingenraad/feestcommissie: € 10,-
  Organisatie van feesten, faciliteiten leerlingenraad.
 • ICT / licenties: € 30,-
  Mediatheek, softwarelicenties, SOMtoday.
 • Leermiddelen op school: € 10,-
  atlassen, woordenboeken, BiNaS-tabellenboekjes.
 • Oudervereniging / solidariteitsfonds / verzekeringen: € 10,-
 • Totaal: € 95,-

Iedere leerling kan op school over een kluisje beschikken om boeken of waardevolle spullen in op te bergen. Wij vragen daar een huurprijs van 15 euro per schooljaar voor.

De schoolpas (10 euro) met een kopieerbudget van 5 euro wordt dit jaar ter beschikking gesteld door school.

Moet je betalen?

Zoals al eerder is vermeld gaat het om een vrijwillige bijdrage. Je bent dus niet verplicht te betalen.

We hopen echter dat je het belang inziet van het feit dat een school niet kan draaien zonder deze extra inkomsten, zodat leerlingen en/of ouders gebruik kunnen maken van alle voorzieningen en hopen van harte dat je de betalingen zult willen voldoen.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via WIScollect

Kijk ook in de link hiernaast voor de mogelijkheden die de school biedt, als betaling een probleem geeft.