Groen van Prinstererlyceum

Schoolgids

Schoolgids

Meer informatie over onze school vind je in de schoolgids.

Bekijk hem hier!

In de schoolgids is alle informatie over ’t Groen te vinden: van lessentabellen tot examenresultaten, van vrijwillige ouderbijdrage tot regelingen voor verlofaanvragen.

De personeelslijst wordt apart gepubliceerd omdat die regelmatig wordt aangepast als er nieuwe personeelsleden worden aangesteld in de loop van het jaar. We houden deze lijst bij op de personeelspagina.