Groen van Prinstererlyceum

Ons Schoolprofiel

De schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over het Lentiz Groen van Prinstererlyceum. Op de site vind je de belangrijkste zaken uit die gids. Voor de volledige gids kun je hieronder terecht.

Lees de schoolgids

Het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum is een school die leerlingen opleidt een genuanceerde en kritische blik te ontwikkelen op henzelf en de wereld om hen heen. We begeleiden onze leerlingen tot zelfverzekerde, flexibele en veerkrachtige jongeren die verantwoorde beslissingen in een complexe wereld kunnen nemen. Leerlingen die leren en durven kiezen wat voor hen het beste is en in verbinding staan met elkaar.

Flexrooster

Hoe we dat doen? Op ’t Groen werken we met een Flexrooster. Dit rooster is gebaseerd op het kunnen maken van keuzes. Een deel van het rooster staat vast en een deel kiest de leerling zelf, want iedere leerling is uniek en heeft unieke uitdagingen en behoeftes. Hierover hebben we veel contact met de leerling tijdens de wekelijkse coachgesprekken en tijdens de Flexstarts. Bewuste en passende keuzes maken is namelijk een belangrijke vaardigheid, maar soms best lastig.

Vernieuwend onderwijs

Op ’t Groen volgen leerlingen in de onderbouw twee bijzondere vakken: science (voorheen biologie, natuurkunde, scheikunde) en wereldwijs (voorheen aardrijkskunde, economie, geschiedenis,
godsdienst). Deze vakken gaan thematisch te werk en brengen, door aansprekende onderwerpen, het onderwijs dicht bij de belevingswereld van de leerling. Bovendien heeft de leerling door deze aanpak minder vakken, waardoor er meer tijd en ruimte is om de diepgang op te zoeken.

Vaardigheden

Ons onderwijs draait om het ontwikkelen van vaardigheden. Wij werken bijvoorbeeld met weektaken, waarbij leerlingen zelf (met begeleiding) hun schoolwerk zullen moeten inplannen in de
week. Bovendien werkt ieder vak aan de hand van leerdoelen, waardoor leerlingen leren inschatten of zij de stof al voldoende beheersen. Tot slot schrijven leerlingen zelf de verslagen van hun coachgesprekken, waardoor zij zich bewust worden van de besproken doelen en afspraken voor de komende week.

Onderwijs maken we samen

Directie, docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders; samen geven zij de onderwijstijd van de leerlingen vorm. De verbinding tussen al deze partijen is een belangrijk onderdeel van ons rooster en onderwijs. Leerlingen voeren wekelijks een gesprek van vijftien minuten met hun coach. Ouders worden minstens twee keer per jaar door de coach uitgenodigd voor een school-ouder-kind (SOK)-gesprek en ouders worden allemaal verwacht op onze informatiebijeenkomsten.

Visie, missie en identiteit

Het Groen van Prinstererlyceum is een school voor interconfessioneel onderwijs. Binnen de regio Vlaardingen willen wij een school zijn die aan de ene kant inhoud geeft aan onze identiteit, terwijl wij anderzijds oog houden voor de secularisering van de maatschappij. Omzien naar elkaar dragen wij als belangrijke waarde met ons mee. Daarnaast dragen wij, met respect voor ieders overtuiging, die waarden uit die bijdragen aan een goede sfeer op school en vormend zijn voor de leerlingen.

Daarnaast handelt de school vanuit de volgende kernwaarden: warm, open, energiek & doelgericht. Bij alles wat ’t Groen doet hebben wij deze kernwaarden in het achterhoofd om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten.