Groen van Prinstererlyceum

Flexrooster

Dit rooster houdt in dat je per dag vier lesblokken van 60 minuten volgt. Hiervan kun je een deel zelf indelen in overleg met je coach. Ben je goed in een vak dan heb je waarschijnlijk genoeg aan een of twee blokken. Is er meer aandacht nodig voor een vak dan kun je kiezen voor extra workshop-uren.

In de ochtend, of aan het einde van de middag kun je tijdens workshop-uren huiswerk maken of in stilte werken/leren.

Eigen verantwoordelijkheid

Door de keuzemogelijkheden krijg je mede verantwoordelijkheid over je leerproces. Door deze keuzevrijheid ervaren onze leerlingen een gevoel van autonomie en dat vergroot de motivatie. Je krijgt deze vrijheid zolang het goed gaat met je cijfers en gedrag.

Het rooster per schooldag

Structuur

Workshop.
Worskhop-uren zijn uren die je zelf kiest en inplant. Tijdens de Flexstart en het coachuur bedenk je welke vakken je in gaat plannen en wat je daar dan precies gaat doen. In de workshop ben je, onder leiding van een vakdocent, aan het werk met dat vak.
Er zijn ook algemene workshops. Dat zijn uren die niet aan een bepaald vak gekoppeld zijn. Je kunt daar dus het vak kiezen waaraan je nog moet werken.
Er zijn extra workshops in de ochtend (8.45 uur) en middag (15.10 uur). Deze kun je gebruiken als je het fijn vindt om op school aan je schooltaken te werken of als je extra uitleg nodig hebt voor een bepaald vak.

Flexstart
In deze 25 minuten kijken we onder andere vooruit naar de dag, plannen we workshops in en bedenken we wat we daar gaan doen. We staan ook stil bij de actualiteit. De Flexstart volg je samen met jouw hele klas. Het is startmoment van de dag.

Coachuur
Eénmaal per week heb je een coachuur. Je voert dan een gesprek van vijftien minuten met jouw coach over hoe het gaat op school. Jullie kunnen samen de workshops inplannen, bekijken welke opdrachten of deadlines er aan komen en hoe je die in gaat delen en bespreken aan welke doelen jij voor jezelf wil werken de komende tijd.

Talentklassen
Dit zijn extra lessen voor sport, toneel, muziek, dans, film, techniek etc. Deze kunnen langer dan veertig minuten duren. Je schrijft je hiervoor in per periode van een aantal weken. Niet verplicht, wel leuk! Leren gebeurt namelijk niet alleen in het klaslokaal, vinden wij.