Externe doorstroom 4 mavo naar 4 havo

Aanmelden

Overstap mavo – havo (extern)

Kom je van een andere mavo (vmbo-tl) school en wil je opstromen naar 4 havo op ’t Groen?
Een overstap naar 4 havo met een mavodiploma is mogelijk als je centraal examen gedaan hebt in zeven vakken. 

De aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen als alle onderstaande formulieren binnen zijn:  
Voor aanmelding geldt: 

  • Doe dit vóór 1 april 2024 
  • Aanmelden gaat via Leerlinq.
  • Vul het profielkeuzeformulier voor 4 havo in
  • Zorg voor kopieën van een recente cijferlijst en uitslag(en) Cito (VAS), NIO en andere relevante testgegevens. 
  • Dat er ruimte moet zijn, binnen de verschillende clusters van de vakken, om je te plaatsen. 

Bovenstaande formulieren kun je per post versturen naar :

Groen van Prinstererlyceum
t.a.v. mevrouw Y. Schippers
Rotterdamseweg 55
3135 PT Vlaardingen

Indien je de formulieren niet per post wilt versturen kun je ze in een gesloten envelop dagelijks tussen 8.15 en 16.30 uur afgeven bij de receptie van onze school. Graag op de envelop vermelden; t.a.v. mevrouw Schippers.  

Onze coördinator neemt contact op met de school van herkomst en informeert naar je motivatie en studiehouding. Bij een positieve reactie en als je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Daarna wordt besloten of je – mits het diploma behaald wordt- voor de havo-opleiding op het Groen van Prinstererlyceum wordt ingeschreven. Na het behalen van het mavodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij ’t Groen (administratie mevrouw Schippers).  

  Let op: Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.    

Indien een leerling is opgestroomd na examen te hebben gedaan in 4 mavo, is doubleren in 4 havo niet mogelijk. De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overgangsrichtlijnen. 

 Na inschrijving KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VERWACHTEN om je een goede start te kunnen geven in   4 havo:    

  • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).   
  • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).     
  • Opdrachten voor in de zomervakantie.    

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met mevrouw S. van Hove, decaan havo.  

Let op: Alleen als alle gevraagde formulieren en kopieën binnen zijn, wordt je aanmelding in behandeling genomen.