Externe doorstroom 5 havo naar 5 vwo

Aanmelden

Externe doorstroom 5 havo naar 5 vwo
Kom je van een andere havo school en wil je doorstromen naar 5 vwo op ’t Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De afleverende school moet een positief advies geven 
  • De vwo opleiding schrijft voor dat er examen wordt gedaan in minimaal acht vakken waaronder een tweede vreemde taal (Frans of Duits). Hieruit volgt dat, in het geval van een ontbreken van een achtste vak, voor de zomervakantie wordt gestart met het vwo 4 programma van dit achtste vak. Binnen NT/NG wordt alleen Duits aangeboden, bij EM/CM is er een keuze uit Duits en Frans. 
  • Alleen als de gevraagde formulieren en kopieën binnen zijn, wordt je aanmelding in behandeling genomen. 

Voor aanmelding geldt: 

  • Doe dit vóór 1 april 2024.  
  • Aanmelden via Leerlinq. 
  • Vul het profielkeuzeformulier voor 5 vwo in.
  • Zorg voor kopieën van een recente cijferlijst en uitslag(en) Cito (VAS), NIO en andere relevante testgegevens. 
  • Dat er ruimte moet zijn, binnen de verschillende clusters van de vakken, om je te plaatsen. 

Bovenstaande formulieren kun je per post versturen naar:

Groen van Prinstererlyceum
t.a.v. mevrouw Y. Schippers
Rotterdamseweg 55
3135 PT Vlaardingen

Indien je de formulieren niet per post wilt versturen kun je ze in een gesloten envelop dagelijks tussen 8.15 en 16.30 uur afgeven bij de receptie van onze school. Graag op de envelop vermelden; t.a.v. mevrouw Schippers.  

Onze orthopedagoog neemt contact op met de school van herkomst en informeert naar je motivatie en studiehouding. Bij een positieve reactie en als je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Daarna wordt besloten of je – mits het diploma behaald wordt- voor de vwo-opleiding op het Groen van Prinstererlyceum wordt ingeschreven.  

Na het behalen van het havodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij ’t Groen (administratie mevrouw Schippers). 

  • Op basis van het havo profiel moet een vwo-profiel gekozen kunnen worden. Hierbij geldt als minimale eis dat je een tweede moderne vreemde taal kiest. (Zie bovenstaande opmerking over nt/ng met Duits en em/cm met Duits of Frans.) 
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo. 

Na het bekend worden van de examenuitslag vragen we je je in de zomermaanden in te zetten voor het wegwerken van eventuele achterstanden om zo een goede start te kunnen maken in 5 vwo. 

Eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar Mevrouw drs. A.J. Kwakernaak 

Let op: Alleen als alle gevraagde formulieren en kopieën binnen zijn, wordt je aanmelding in behandeling genomen.