Groen van Prinstererlyceum

Interne doorstroom havo 5 naar vwo 5

Aanmelden doorstroom 5 havo naar 5 vwo

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 100 MB.
bijvoorbeeld: verlofformulier

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Interne overstap 5 havo naar 5 vwo

Ben je een leerling uit 5 havo van ’t Groen en wil je doorstromen naar 5 vwo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering. 
  • De vwo opleiding schrijft voor dat er examen wordt gedaan in minimaal acht vakken waaronder een tweede vreemde taal (Frans of Duits). Hieruit volgt dat, in het geval van een ontbreken van een achtste vak, voor de zomervakantie wordt gestart met het 4 vwo programma van dit achtste vak. Binnen nt/ng wordt alleen Duits aangeboden, bij em/cm is er een keuze uit Duits en Frans. 
  • Indien je aan de voorwaarden voldoet word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan van het vwo en de coördinator vwo-bovenbouw.
  • In juni vinden verplichte lessen & activiteiten plaats om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo. 

De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overgangsrichtlijnen. 

Aanmelden vóór 1 april 2024

Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als je het profielkeuzeformulier 5 vwo hebt gemaild naar mevrouw Valstar en mevrouw De Deugd van de vwo-afdeling met in de cc mevrouw Hebing en de decaan mevrouw Kwakernaak.