Groen van Prinstererlyceum

Interne doorstroom mavo 4 naar havo 4

Overstap mavo – havo met een mavodiploma

Een overstap naar 4 havo met een mavodiploma is alleen mogelijk als je centraal examen gedaan hebt in zeven vakken. 

De stappen voor aanmelding zijn als volgt: 

  • Je schrijft een motivatiebrief en vult het profielkeuzeformulier voor 4 havo in. Je stuurt beide via de e-mail naar mevrouw Hebing en mevrouw Geleynse van de havo-afdeling met in de cc de decanen mevrouw De Vries en mevrouw Van Hove en de projectleider 4 mavo mevrouw Boere. Je doet dit vóór 1 april 2024. 
  • Je bespreekt met decaan mevrouw De Vries jouw alternatief voor een Mbo-opleiding en meld je ook voor een Mbo-opleiding aan vóór 1 april 2024. 
  • Het docententeam mavo wordt om advies gevraagd voor wat betreft je motivatie en studiehouding. 
  • Je wordt door de teamleider en/of coördinator van de havo-afdeling uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna wordt besloten of je – mits het diploma behaald is – voor de havo-opleiding op het Groen van Prinstererlyceum wordt ingeschreven, óf dat je wordt geadviseerd je aan te melden op een andere school voor havo.  

Let op: Wiskunde B hoortniet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen.Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.  

Indien een leerling is opgestroomd na examen te hebben gedaan in 4 mavo, is doubleren in 4 havo niet mogelijk. De directie kan in bijzondere gevallen besluiten om af te wijken van bovenstaande overgangsrichtlijnen.

Na inschrijving KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VERWACHTEN om je een goede start te kunnen geven in  4 havo:   

  • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).  
  • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
  • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben.   
  • Opdrachten voor in de zomervakantie.   
  • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met mevrouw I. de Vries, decaan mavo.