Groen van Prinstererlyceum

Lentiz ondertekent Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Persbericht Gemeente Vlaardingen

Lentiz ondertekent Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

 

Voorbereiding vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum kan beginnen

 

Op maandag 18 december tekenden wethouder Koen Kegel en Rick van Dam namens Lentiz onderwijsgroep, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In het IHP zijn alle plannen opgenomen voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw voor alle scholen voor het primair- en voortgezet onderwijs in Vlaardingen. Met de ondertekening van Lentiz komt er een oplossing voor het schoolgebouw van het Groen van Prinstererlyceum. De school wordt vernieuwbouwd en er komt een losstaande sporthal met turnhal die zowel voor het voortgezet onderwijs als ook voor bewegingsonderwijs in de Babberspolder kan worden gebruikt.

“Met deze ontwikkeling geven we een impuls aan zowel onderwijs, sport als andere maatschappelijke functies in de wijk”, aldus wethouder Koen Kegel (onderwijshuisvesting). We zien dat de druk op voldoende goede onderwijshuisvesting toeneemt, omdat er in Vlaardingen veel nieuwe woningen worden gebouwd. Dankzij het IHP hebben we een toekomstbestendig plan waardoor alle Vlaardingse leerlingen in goede gebouwen onderwijs kunnen blijven volgen. Dit maakt betere leerprestaties mogelijk voor een nieuwe generatie Vlaardingers en dat is iets om trots op te zijn.”

Van start

Het Groen van Prinsterelyceum is onderdeel van Lentiz onderwijsgroep. Dankzij de handtekening van Lentiz én het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde geld kan de voorbereiding op de vernieuwbouw nu echt beginnen. In de Voorjaarsnota presenteerde de gemeente voor het eerst de plannen voor de vernieuwbouw van het monumentale pand aan de Rotterdamseweg en de realisatie van een losstaande sporthal.

De sporthal en delen  van de school blijven ook buiten schooltijden toegankelijk voor maatschappelijke functies in de wijk. Daarnaast wordt het gebouw energiezuiniger, dankzij een eigen bijdrage van Lentiz. “Hiermee creëren we niet alleen een middelbare schoolgebouw dat nog jarenlang mee kan, maar zetten we ook een grote stap voorwaarts op het gebied van het voortgezet onderwijs én de energietransitie in Vlaardingen”, aldus wethouder Kegel.

Ook Rick van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep, is blij met deze stap. “Het heeft even geduurd, maar het resultaat ligt er. We hebben prachtige plannen voor het Groen van Prinstererlyceum waar we de toekomst mee in kunnen. Daar zijn wij als school ontzettend blij mee, vooral voor onze leerlingen natuurlijk.”

Plannen

Een deel van de school wordt vernieuwd, zodat een compacter en efficiënter onderwijsgebouw ontstaat. Het rijksmonumentale gedeelte wordt in ere hersteld en behoudt de huidige onderwijsfunctie. De verouderde kleine gymzaal aan de voorkant wordt weggehaald, waardoor het rijksmonumentale gebouw beter tot zijn recht komt. De gestapelde gymzalen worden hergebruikt als onderwijsruimtes.

Achter de school wordt een sporthal (van drie zaaldelen) gerealiseerd. Ook krijgt de sporthal extra turnfaciliteiten met daarin onder andere een blokkenkuil. Daarnaast wordt aan de sporthal ook een tribune en een kantine toegevoegd.

Vervolg

Lentiz gaat nu aan de slag met het uitwerken van de definitieve plannen en voorbereidingen op de vernieuwbouw. Omwonenden en andere betrokkenen worden begin volgend jaar geïnformeerd over de plannen via onder andere een bewonersavond. Meer informatie daarover volgt.

Terug naar het nieuwsoverzicht