Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs op 't Groen

Op de havo en het vwo kun je op ’t Groen kiezen voor tweetalig onderwijs. Dat wil zeggen dat we in de onderbouw Engels hanteren als instructie- en omgangstaal bij ongeveer de helft van de vakken. Daarbij gebruiken we Engelstalige methodes. De overige vakken worden in het Nederlands onderwezen. 

 

De leerstof in het tweetalig onderwijs (tto) is gelijk aan die in het reguliere havo- of vwo- en gymnasiumonderwijs. Voor leerlingen die méér aankunnen dan de gewone opleiding biedt tto een welkome uitdaging. 

Het tto-onderwijs is gebaseerd op drie pijlers:  

  • Taalvaardigheid 
  • Wereldburgerschap  
  • Persoonsontwikkeling.  

Na drie jaar sluiten de leerlingen hun tweetalige periode af met een erkend Cambridge-examen voor Engels. Internationalisering is een belangrijk thema binnen het tto. In alle klassen vinden diverse internationaliseringsprojecten plaats, zoal een taalreis naar Engeland (brugklas) en een internationale uitwisseling (derde klas). Voor tto-leerlingen is het verplicht aan deze projecten deel te nemen. 

Vanaf de vierde klas wordt het merendeel van de lessen in het Nederlands gegeven, want ook het centraal examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Het vak lichamelijke opvoeding wordt wel in het Engels aangeboden. Ook het PWS (profielwerkstuk) en de internationaliseringsprojecten zijn in het Engels. 

Onze tto-leerlingen kunnen vanaf de vierde klas kiezen voor IB Engels. Dit wordt zowel op de havo als op het vwo afgesloten met een internationaal examen, namelijk het internationaal Baccalaureaat.