’t Groen cares

’t Groen Cares is een nieuw initiatief van het Tweetalig Onderwijs op het Groen van Prinstererlyceum. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is Global Citizenship. Voor dit vak doen de leerlingen verschillende opdrachten door de jaren heen. In leerjaar 4 zijn we nu begonnen met ontwikkelingswerk projecten om te leren concreet iets goeds te doen voor mensen in nood. Zo zijn de leerlingen van 4H tto en 4V tto nu druk in de weer met sponsorgeld inzamelen voor twee mooie projecten in Afrika.

Ivoorkust

4H tto zamelt geld in voor het project ‘Water and Saniation’ in Ivoorkust.

Het betreft een lokaal project in Zuenoula waar inmiddels een school gebouwd is. Het geld dat deze groep leerlingen inzamelt wordt volledig gebruikt om een toiletgebouw te maken met een septic tank eronder. Zo kunnen de leerlingen aldaar op hygiënische wijze naar het toilet. Dat scheelt direct in een aantal besmettelijke ziekten en indirect omdat er minder vervuiling van het grondwater ontstaat waardoor het drinkwater schoner wordt. Mocht er meer geld binnenkomen op dit project dan nodig is voor het toiletgebouw, dan kan ook nog een beter waterfilteringssysteem gebouwd worden.

Jouw bijdrage kun je over maken middels de QR-code onder deze tekst of op Lentiz Onderwijsgroep loc GvP. NL05 ABNA 0484 2973 17 o.v.v. Water and Sanitation in Ivory Coast

Let op, dat je het project erbij vermeldt.

Senegal

4V tto zamelt geld in voor het project ‘girls education’ in Senegal.

Dit project betreft een school in Dakar voor meisjes uit de sloppenwijken rondom de stad. De meisjes krijgen een geboortecertificaat, eten en een o0pleiding om zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden. Het opgehaalde geld van dit project wordt volledig in de opleidingen van deze meisjes geïnvesteerd. Daaruit worden weer lokale docenten, eten en onderhoud betaald. Zo wordt al het geld efficiënt en op locatie besteed.

Jouw bijdrage kun je overmaken middels de QR-code onder deze tekst of op Lentiz Onderwijsgroep loc GvP. NL05 ABNA 0484 297317 o.v.v. Education for Girls in Senegal 

Let op dat je het project erbij vermeldt.

Terug naar het nieuwsoverzicht