Groen van Prinstererlyceum

MAVO

De mavo (vmbo-tl) is een vierjarige opleiding. Met een mavo-diploma kun je doorstromen naar het mbo. Bij een heel goed resultaat kun je doorstromen naar de havo.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg je allemaal dezelfde vakken, in de bovenbouw kies je een profiel met daarin twee verplichte vakken en twee keuzevakken.

Leerjaar 1 en 2

In de onderbouw krijg je les in de volgende vakken (soms alleen in leerjaar 1, soms alleen in leerjaar 2)

 • Nederlands
 • Engels
 • wiskunde
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • lichamelijke opvoeding
 • beeldende vakken
 • wereldwijs
 • rekenen (lj 1)
 • taalvaardigheden (lj 1)
 • Duits (lj 2)
 • economie (lj 2)
 • natuur-scheikunde (Nask) (lj 2)
 • muziek (lj 2)

LWOO hebben wij op school niet. 

We mogen en zullen afwijzen wanneer er bij een leerling sprake is van leerachterstanden die voldoen aan de criteria voor leerwegondersteuning. Een leerling komt in aanmerking voor leerwegondersteuning wanneer hij/zij achterstanden heeft van meer van 25% op twee van de vier didactische gebieden: Technisch Lezen (TL), Begrijpend Lezen (BL), Spelling (SP), en Rekenen (RE). Van de twee gebieden is er tenminste één inzichtelijk: BL of RE. De leerachterstanden worden vastgesteld met LVS toetsen afgenomen in groep 8.

Leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw krijg je algemene vakken en kies je een profiel. Er zijn er vier: economie, zorg- en welzijn, techniek en groen.

De algemene vakken die je volgt zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • lichamelijke opvoeding
 • kunstvak 1

Bij elk profiel horen speciale vakken:

 • Economie: economie en wiskunde of Duits
 • Zorg- en Welzijn: biologie en wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis
 • Techniek: natuur-scheikunde 1 en wiskunde
 • Groen: wiskunde en biologie of natuur-scheikunde 1

Naast de algemene vakken en de profielvakken moet je nog minimaal twee keuzevakken uitkiezen. Als je later naar de havo wil doorstromen moet je drie keuzevakken kiezen. Op ‘t Groen kun je dan kiezen uit alle genoemde profielvakken. Daarmee kun je dus ook meerdere profielen kiezen.

Alle verdere informatie hierover kun je vinden op de pagina Loopbaanoriëntatie.

Met mijn mavo-diploma ga ik de techniek in