Groen van Prinstererlyceum

Voor ouders

Op Lentiz | Groen van Prinstererlyceum gaat het in de eerste plaats om de leerlingen. Maar zonder de ouders kunnen de leerlingen het niet. Een goede belangstelling van ouders kan een leerling motiveren om zich in te zetten voor zijn of haar schoolsucces.
We spreken op onze site over ouders waar we zowel ouders als verzorgers bedoelen.

Elk jaar houden we een SOK-gesprek: School – Ouder – Kind. Hierin maken we afspraken over wat we van elkaar kunnen verwachten. Namens de school voert de mentor / coach dit gesprek.

Daarnaast is er jaarlijks voor elke klas aan het begin van het schooljaar een welkomstavond, waarin we laten zien wat we als school voor de leerlingen gaan doen dat jaar. De presentaties van die avonden vind je in de links hiernaast.

Vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit: Groennieuws. Alle ouders krijgen die per e-mail verstuurd.

Als ouder kun je de resultaten van je kind volgen via Somtoday. Elke ouder krijgt hiervoor eigen inloggegevens. Je kunt hiermee naast de cijfers, ook het huiswerk en het rooster van jouw kind zien.

Ouders hebben ook inspraak via de Medezeggenschapsraad. Daarin praten medewerkers van de school, samen met ouders en leerlingen over het schoolbeleid.