Fair trade school

Uit het Fair Trade beoordelingsrapportHet Geuzencollege wil een duidelijke plek hebben in de samenleving en ook bewust omgaan met die maatschappij waar wij een onderdeel van zijn.  Naar onze mening is dat belangrijk wanneer je 800 jongeren onderwijs aanbiedt en hen mede opvoedt. Dat betekent dat je een voorbeeld functie hebt.
Als school willen  we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen  zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. De huidige Fair Trade actie die we binnen de school zijn begonnen heeft hier van alles mee te maken.

 

Klik hier voor een korte samenvatting uit het Fair Trade beoordelingsrapport.


Momenteel zijn wij dan ook actief bezig om met onze inkopen rekening te houden met het Fair Trade principe waarop goederen ingekocht en verhandeld zijn.  Dat betekent dat producenten van goederen een eerlijke prijs voor hun product krijgen. Wij doen dit inmiddels met papier, koffie, thee en diverse levensmiddelen. Wij sluiten daarbij aan bij het initiatief waarmee ook de stad Vlaardingen een zogenaamde Fair Trade gemeente is geworden.
 
Wij hebben als school inmiddels het landelijke predicaat Fair Trade school verkregen.

Dat betekent dat wij steeds meer bij de inkoop van producten hiermee rekening houden. U kunt daarbij denken aan werkkleding, kantine inkomsten, producten bij de kooklessen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. We werken er wel volop aan. Dat is niet altijd gemakkelijk. Je moet bewust nadenken en zoeken. Ook gaat het om keuzes, bijvoorbeeld bij extra kosten die hier soms aan verbonden zijn
 
Ook in de onderwijsprogramma’s wordt hier aandacht aangeschonken. Wij zullen u onder andere via de site hierover verder informeren.
 
Wilt u meer weten?  kijk dan op www.fairtradevlaardingen.nl 
 
Indien u suggestie heeft bij deze Fair trade actie dan kunt u ons via fairtrade@geuzencollege.nl  mailen.