Nog meer gezondheid

Het Geuzencollege, een Gezonde School!


Het Geuzencollege wil graag een Gezonde School zijn, want gezonde leerlingen functioneren beter!


Een Gezonde School stimuleert integraal en structureel de gezondheid* van leerlingen en medewerkers en legt dat vast in beleid.


Natuurlijk ligt de basis van een gezonde leefstijl bij de opvoeding, maar ook de school speelt een belangrijke rol.

Vanzelfsprekend willen wij  goede voorlichting geven en maatregelen nemen  die een gezonde leefstijl bevorderen en  beleid ontwikkelen dat gericht is op fysiek en psychosociaal welbevinden, , een gezonde kantine, verbod op/ ontmoedigen van roken, alcohol en drugs etc.


Onze Gezonde School commissie, bestaande uit een afvaardiging van ouders, docenten en  schoolleiding, heeft in de afgelopen jaren met behulp van de GGD  ruim aandacht  besteed aan de volgende gezondheidsthema’s:

-voeding

-sport en bewegen

-roken, alcohol- en drugspreventie

-psychosociaal welbevinden

-relaties en seksualiteit

-veiligheid


Dit resulteerde eerder  in een aantal waarderingssterren van de GGD , voor goed  beleid aangaande een gezonde school. Op het moment van schrijven zijn we dan ook in afwachting van het Vignet Gezonde School.

Aandacht voor deze gezondheidsthema’s leidde onder meer  tot een verantwoord kantine aanbod met gezonde producten, lessen over voedingswaarden, een watertappunt en uitleg over voeding in relatie tot bewegen, zorg voor leerlingen met voedingsproblematiek etc..


Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding kunnen onze leerlingen in de onderbouw gebruik maken van extra sportieve activiteiten die aangeboden worden in de DoMiAc ( zie aldaar),in de Nationale Sportweek, op de wintersportdag en bij extra faciliteiten als spinning-events en het Lentiz- voetbaltoernooi. Er is een nauwe samenwerking met lokale en regionale sportaanbieders zoals sportscholen en verenigingen. Ook in de bovenbouw worden talloze sportieve activiteiten aangeboden, te denken valt aan survivals en watersportkamp .Er bestaat zelfs de mogelijkheid de beroepsgerichte leerweg Sport en Welzijn de kiezen.


De onderbouwlocaties zijn rookvrije scholen. Natuurlijk is er sprake van alcohol- en drugspreventie en streven we naar het bieden van een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

De zorgstructuur op het Geuzencollege  heeft ruime aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de hele schoolbevolking, zowel individueel als collectief. Deze zorgstructuur en de  genoemde ondersteuning vindt u elders in deze schoolgids terug.


Vakoverschrijdende themalessen over relaties en seksualiteit  en ook over gezondheid en veiligheid worden in het programma aangeboden. Met de mentor als spil, proberen wij de leerling ook zo goed mogelijk te volgen en begeleiden in zijn/haar psychosociale ontwikkeling.


Per slot is een goede gezondheid van de leerling immers basaal voor een goed functioneren!

 

*Gezondheid volgens de WHO: lichamelijk,  geestelijk, sociaal, maatschappelijk welbevinden( en niet alleen de afwezigheid van ziektes)