Studiekosten

Jaarlijks wordt van de ouders een bedrag gevraagd voor de studiekosten. Hieruit worden deels zaken betaald die niet bekostigd worden via de zogenaamde “gratis schoolboekenregeling” Voorbeelden: atlassen, gebruik woordenboeken (sport)kleding, verbruiksmaterialen voor techniek/CKV e.d. Ook worden op deze manier enkele service-voorzieningen richting ouders en leerlingen doorberekend. Gebruik locker, sms-service , toegang ouderportal, toegang MBO-voorlichtingsmarkt. Deze zaken kunnen per leerjaar en vestiging variëren. Indien u meent dat iets ten onrechte in rekening wordt gebracht of dat u bewust geen gebruik wilt maken van een dienst of voorziening dan kunt u contact opnemen met onze administratie.


Voor excursies wordt altijd een bedrag gevraagd, waarmee de kosten precies gedekt kunnen worden. Bij de inschrijving tekenen de ouders er voor om deze studiekosten te zullen betalen. Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om de genoemde bedragen in één keer te betalen, bestaat de mogelijkheid om met de administratie een betalingsregeling af te spreken.


U betaalt de studiekosten via IDEALNET. Daarover vindt u hier meer informatie.


Hieronder vindt u bijvoorbeeld de kosten in de onderbouw voor schooljaar 2018 - 2019 voor het eerste leerjaar.


Overige aanvullende leermiddelen die wij in rekening brengen : 

  • Benodigdheden Beeldende vorming/Techniek/CKV 15,00 euro
  • Gymkleding 25,00 euro 
  • bijdrage kosten activiteiten/projecten/kleine excursies 25,00 euro
  • kennismakingskamp 75,00 euro
  • klassenactiviteiten 10,00 euro
  • huur locker (incl. 5 euro borg) 20,00 euro
  • bijdrage cultuuractiviteiten CJP 10,00 euro
  • eindejaars schoolreis 35,00 euro


Als leerlingen meedoen aan de vrijwillige donderdagmiddag activiteiten wordt er een aanvullende rekening verstuurd. 

U kunt de precieze kosten per schooljaar vinden in onze informatiegids (kijk even bij Officiële stukken).