Wat is mbo?

Wat is het mbo?

Als je klaar bent met het vmbo, kun je doorleren op het mbo. Maar wat is dat eigenlijk?
Mbo staat voor “middelbaar beroepsonderwijs”. Op het mbo ga je leren voor een beroep. Naast kennis leer je ook vaardigheden en de juiste houding die je moet hebben voor het beroep dat je later wilt uitoefenen. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het mbo bestaat uit verschillende niveaus en leerwegen.

Als je naar het mbo wilt, moet je voldoen aan toelatingseisen. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op het mbo. Ook als je een havodiploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt behaald, dan kan je studeren aan het mbo.
Zit je op een praktijkschool of heb je je vmbo-diploma niet gehaald? Ook dan heeft het mbo een opleiding voor jou. Je kunt een entree-opleiding doen.

Beroepen en opleidingen
De mbo-opleidingen bereiden je voor op het uitoefenen van een vak of beroep. Tijdens de opleiding leer je op school en in de praktijk. Er zijn veel beroepen in bijvoorbeeld het groen, de zorg, de bouw, de techniek of de kunst. Deze beroepen zijn onderverdeeld in ongeveer 500 opleidingen waarin je een mbo-diploma kunt behalen.

Doorleren
Je kunt met je behaalde diploma aan het werk gaan, maar je kunt ook doorleren binnen het mbo of verder in het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Opdrachten

  1. Welke niveaus zijn er binnen het mbo?
  2. Als je een opleiding wilt volgen op niveau 3, wat zijn dan de toelatingseisen? Wat moet je voor opleiding hebben gedaan om naar niveau 3 op het mbo te kunnen gaan?
  3. Noem drie algemeen vormende vakken in het mbo.

Leer meer over groene opleidingen

Ga door naar de opdrachten