Geuzencollege

Financiële zaken

We ontkomen er helaas niet aan ouders om een financiële bijdrage te vragen. Geen nood: er is hulp beschikbaar voor wie niet aan deze verplichtingen kan voldoen.

Jaarlijks vragen we ouders bij te dragen in de studiekosten. Het gaat daarbij om zaken die niet vallen onder de zogenaamde gratis-schoolboekenregeling, zoals atlassen, woordenboeken (sport)kleding en verbruiksmaterialen voor techniek/culturele en kunstzinnige vorming. Ook betalen ouders op deze manier voor enkele servicevoorzieningen. Denk daarbij aan de locker, de sms-service, toegang tot het ouderportaal en toegang tot de mbo-voorlichtingsmarkt. Dit soort zaken kunnen per leerjaar of vestiging variëren. Indien je meent dat we iets ten onrechte in rekening brengen, of wanneer je bewust geen gebruik wilt maken van een dienst of voorziening, kun je contact opnemen met onze administratie.

Excursies

Voor excursies vragen we altijd om een bijdrage. We houden dit bedrag zo laag mogelijk en kunnen hiermee precies de kosten dekken. Bij de inschrijving van hun zoon of dochter tekenen ouders ervoor deze studiekosten te betalen.

WIS Collect

We maken voor het innen van de diverse studiekosten gebruik van WIS Collect, een digitaal systeem met veel gebruiksgemak. De school stuurt per e-mail een factuur, op het adres dat bij ons bekend is. Vervolgens kun je in het systeem van WIS Collect eenvoudig via iDeal voldoen aan de betaling. Op de site https://www.wis.nl/ouders staat een video met een stapsgewijze uitleg. Voor verdere vragen kun je altijd terecht bij de administratie. Uit privacyoverwegingen kan WIS Collect geen vragen over berichten of facturen beantwoorden.

Voorbeeld kosten

Om een idee te krijgen, volgen hier de kosten voor het eerste leerjaar (behorend bij het schooljaar 2021/22) die we bij ouders in rekening brachten:

Benodigdheden Beeldende vorming/Techniek/CKV € 15,00
Gymkleding € 25,00
Bijdrage activiteiten/projecten/kleine excursies € 25,00
Kennismakingskamp € 80,00
Klassenactiviteiten € 10,00
Huur locker, incl. € 5,- borg € 20,00
Cultuuractiviteiten CJP € 10,00
Eindejaars schoolreis € 35,00

Donderdagmiddagactiviteiten

Met onze vrijwillige donderdagmiddagactiviteiten stimuleren we je kind zijn of haar talent te ontwikkelen, wat bijdraagt aan het leerplezier. Als leerlingen zich hiervoor opgeven, vragen we ouders om een bijdrage. De rekening varieert per activiteit, de exacte bijdrage valt vanaf het begin van het schooljaar terug te lezen in onze schoolgids.

Hulp bij studiekosten

Niet iedereen kan de bijdragen in de studiekosten zomaar even betalen. We komen ouders graag tegemoet, bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden. Gespreid betalen kan al veel zorgen wegnemen. Je kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw A. van Rijn (010-434 85 55). Zij kan overigens ook algemene vragen over rekeningen beantwoorden.

Ook buiten de school om is het mogelijk hulp te krijgen. Op de site van het Nibud staan diverse hulpverlenende instanties vermeld. Via de overheid is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk studiefinanciering aan te vragen. In Vlaardingen biedt Stroomopwaarts de formulierenbrigade aan, waarbij mensen uitzoeken waar je recht op hebt en hulp bieden bij het aanvragen van steun. Dit kan gaan om bijstand, kinderbijslag, huurtoeslag, etc.

Nibud 
Geld voor school en studie
Formulierenbrigade

Heb je grote problemen om de schoolkosten te betalen en wil je hierover met de school praten, neem dan contact op met mevrouw T. Hardenbol (010- 445 31 28).