Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een keuzevak in de bovenbouw.

Voor het vak gebruiken we een leerboek en een werkboek. Als je thuis een atlas hebt is dat wel handig. In ieder geval kun je op school de atlassen van school gebruiken. Je hoeft dus niet steeds je eigen atlas mee naar school te nemen.


In de lessen proberen we door het maken van de opdrachten in het werkboek antwoord te vinden op veel vragen over de wereld waarin we leven. Ook proberen we een beeld te vormen van de toekomst, waarin we zullen leven en de mogelijkheden die er voor ons zijn.
Het lijkt wel of de wereld steeds sneller verandert.


In de 3e klas behandelen we de volgend onderwerpen:

  • Arm en rijk in Nederland, Europa, Nigeria en de VS.
  • Bronnen van energie in Nederland, Frankrijk en Brazilië
  • Grenzen en identiteit in Nederland, België en Rusland


In klas 4 behandelen we de onderwerpen die ook bij het examen worden getoetst.
 

  • Water in Nederland, China en het Midden-Oosten
  • Rivieren en waterproductie
  • Bevolking en ruimte in Nederland, Duitsland en China
  • Weer en klimaat in Nederland, Spanje en de VS.


Tijdens het 3e en 4e jaar krijg je regelmatig so’s en repetities die allemaal meetellen voor het schoolexamen.