Maatschappelijke stage

Op het Geuzencollege willen we jou zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Vandaar dat je in de onderbouw al begint met stagelopen, de zogenoemde maatschappelijke stage. Leuk, spannend en bijzonder nuttig!

Je kunt de maatschappelijke stage (MAS) vergelijken met vrijwilligerswerk. De bedoeling is dat je mensen helpt en iets bijdraagt aan de maatschappij. Waarom we dat zo belangrijk vinden? Je kweekt zelfbewustzijn, bouwt je eerste werkervaring op, leert mensen en organisaties kennen en word je bewust van de rol die jij in de samenleving kunt innemen. Dat maakt MAS erg waardevol!

Ik vond het fijn om stage te lopen
Kyano liep stage bij de Buurtvrouw..

Tijdens deze stage leer je ook jezelf beter kennen. Met al deze ervaringen op zak ben je beter voorbereid op je toekomst en de beroepsstages in de bovenbouw. Bovendien geeft anderen helpen een fijn gevoel, dat zul je vast merken. In totaal loop je tenminste 30 uur maatschappelijke stage. Die uren mag je verdelen over leerjaar 1 en 2, maar voor je overstap naar de bovenbouw moet de stage met succes zijn afgerond. In het stappenplan lees je hoe MAS precies in zijn werk gaat.

Uit het verslag van

Stappenplan MAS

Je gaat zelf op zoek naar een stage.
Vraag je af wat je leuk vindt of goed kan. Zoek het dichtbij, bijvoorbeeld op je oude basisschool, de sportclub, in de kerk of moskee, in het buurthuis of bij activiteiten in je eigen woonwijk. Kijk voor ideeën of plannen ook eens op:

Probeer een afspraak te maken.
Heb je iets leuks gevonden? Vraag of je daar stage mag komen lopen. Als dat mag, maak je een afspraak om een keertje langs te komen en dat door te spreken. Zodra dit is gelukt, schrijf je de dag en de tijd in je agenda.

Toestemming vragen en contract ophalen.
De school moet je stage nog wel goedkeuren. Dhr. Van Duin (Holy) of mevr. Werner (Westwijk) bekijken of jouw idee geschikt is als stageplek. Als dat zo is, krijg je een stageovereenkomst en hoor je precies wat de bedoeling is.

De stageovereenkomst invullen en ondertekenen op je stageadres.
Samen met je stagebegeleider spreek je alles door en maak je duidelijke afspraken. Daarna moet je de overeenkomst samen met je begeleider ondertekenen. Vergeet vooral je eigen handtekening niet!

Zorg ervoor dat ze thuis van de overeenkomst afweten.
Laat alles lezen door je ouders/verzorgers en zorg ervoor dat ook zij hun handtekening zetten.

Vergeet vooral niet de overeenkomst op school te laten zien, zodat daar alle gegevens bekend zijn.
In de Holy doe je dat bij dhr. Van Duin (ma en do), in de Westwijk bij mevr. Werner (di, wo en do). Je kunt pas aan je stage beginnen als de stageovereenkomst door de school ondertekend is. Tevens krijg je dan alle andere formulieren die je nodig hebt.

Je stage kan beginnen.
Veel plezier en succes gewenst! Misschien is het slim om meteen te beginnen met het maken van aantekeningen. Af en toe een foto maken is ook handig. Van je stage moet je immers een verslag maken!

 

Het stageverslag

Je stage is pas afgerond na het inleveren van je stageverslag. Dit maak je digitaal, zodat het later ook in Qompas geplaatst kan worden. Je kunt het verslag inleveren via de inlevermap.
Zorg ervoor dat de stage-uren zijn afgetekend en de evaluatie is ingevuld door je stagebegeleider. Dit lever je in bij mevr. Werner of dhr. Van Duin.

Denk eraan dat je verslag er netjes uitziet! Tevens moet je de volgende punten in je verslag opnemen:

–  Een mooi voorblad.
Hierop zet je de titel van je verslag, net als je naam, je klas, de naam van je stageplek en de naam van je stagebegeleider(s). Ook een mooie illustratie past hier goed.

– Informatie over je stageplek.
Denk bijvoorbeeld aan het doel van deze organisatie, hoelang deze al bestaat en hoeveel vrijwilligers er werken. Ook kun je vertellen wanneer je bent gestart, hoe de sfeer was en of je het er naar je zin had.

– De dingen en zaken die je daar gedaan hebt.
Wat vond je ervan hier te werken? Was het positief, of waren sommige zaken ook minder fijn? Is er iets wat veel indruk op jou heeft gemaakt, iets bijzonders, iets moois, iets verdrietigs of iets moeilijks?

– Het contact met de medewerkers.
Had je één vaste begeleider, of waren er verschillende? Was altijd duidelijk wat van jou werd verwacht? Durfde je hulp te vragen als dat nodig was? Kreeg je complimenten als je iets goed had gedaan? Heb je veel met anderen gewerkt, of deed je veel alleen?

 – Wat je tijdens deze stage geleerd hebt.
Denk aan zaken zoals op tijd komen, het omgaan met mensen, het organiseren van activiteiten, zelfstandigheid, je eigen houding en je gedrag.

– Je mening over maatschappelijke stage.
Vind je vrijwilligerswerk belangrijk? Is het goed voor je eigen ontwikkeling? Kun je de wereld hier een beetje beter mee maken?

Tot slot enkele afspraken:

Voor dit verslag gebruik je lettertype Arial 12. De lengte van je verslag moet minimaal 2 A4’tjes bedragen. Daarnaast zorg je ook voor enkele foto’s.