Ouderraad

Vind je het als ouder leuk om actief bij het Geuzencollege betrokken te zijn? Neem dan zitting in een van onze drie ouderraden, die de school adviseren en bij diverse activiteiten assistentie verlenen.

Elke locatie van het Geuzencollege heeft haar eigen ouderraad. Aan het begin van elk schooljaar vragen we ouders hierin zitting te nemen, waarbij het ledenaantal per locatie varieert. De ouderraad komt een aantal keer per schooljaar ’s avonds bijeen en bespreekt daarbij allerlei zaken die in de school gaande zijn. Ook kunnen ze ideeën inbrengen en meedenken over belangrijke zaken.

Zeker de laatste jaren is de ouderraad behoorlijk actief. Zo heeft ze in 2018 meegepraat bij de interne evaluatie voor de aanvraag van het predicaat ‘Excellente School’. Op eigen initiatief heeft de ouderraad bovendien een reeks informatieavonden georganiseerd, nadat uit een rondgang onder ouders was gebleken dat hieraan behoefte was.

Anders dan de Medezeggenschapsraad, heeft de ouderraad een zuiver adviserende rol. Tevens fungeren de leden als aanspreekpunt voor de overige ouders. Als zij iets kwijt willen of ergens met iemand over willen praten, kunnen ze met een van de leden contact opnemen.

Voor meer informatie: neem even contact op met de locatie, dat vinden we fijn!