Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad speelt op het Geuzencollege een belangrijke rol, door ouders, leerlingen en personeel te laten meedenken over beleidszaken. De MR overlegt met de school en geeft advies.

Elke school binnen de Lentiz Onderwijsgroep bezit zijn eigen MR, die op het Geuzencollege komt jaarlijks tien keer bijeen. Bij die gelegenheid komen tussen ouders, docenten en directie diverse onderwerpen en beleidszaken aan de orde. Soms kan de school alleen iets besluiten als de MR ermee instemt.

Leerlingen zitten niet standaard in de MR, maar kunnen via de leerlingenraad wel onderwerpen op de agenda zetten. Eventueel kan een leerling zelfs een vergadering bijwonen om een probleem, klacht of idee nader toe te lichten.

Rechtsboven op deze pagina vind je het MR-reglement van het Geuzencollege. Daarin kun je o.a. lezen over welke beleidszaken de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor op- en aanmerkingen op de school kun je terecht bij de secretaris van de MR; mevr. C. Meerman.

Het adres van de medezeggenschapsraad is:
   Geuzenplein 1
   3132 AB Vlaardingen

In de raad hebben zitting:

Namens de directie:
Dhr. C. van Mechelen (interim-directeur)

Namens het personeel:
Dhr. S. v. Heiningen (voorzitter, locatie Holy onderbouw)
Mevr. C. Meerman (secretaris, locatie West onderbouw)
Dhr. R. Gravendijk (locatie West bovenbouw)
Mevr. C. v. Bosveld Heinsius (locatie West bovenbouw)
Dhr. G. Smit (locatie West bovenbouw)

Namens de ouders:
Dhr. D. Toppenberg
Mevr. B. Jocker
Mevr. H. Azghay
Mevr. L. Schellius