Geuzencollege

Bevorderen of doubleren

Of je zoon of dochter wel of niet over mag naar het volgende schooljaar, is soms een lastige vraag. Op deze plek proberen we het zo helder mogelijk uit te leggen.

Aangepaste overgangsnormering

In verband met de Coronacrisis is het reguliere onderwijs ook dit schooljaar weer op verschillende manieren aangeboden. Gewoon zoals gebruikelijk op school maar ook gedeeltelijk online. In die periode van thuiswerken is het contact met de leerlingen anders geweest, is de afname van toetsen anders gegaan en zijn de omstandigheden voor elke leerling anders geweest, omdat elke thuissituatie anders is.

Momenteel wordt onderwijs weer gedeeltelijk aangeboden in school in combinatie met afstandsonderwijs. In een aangepast rooster wordt in verkleinde groepen lesgegeven. Een periode waarin leerlingen zich nog kunnen verbeteren en kansen kunnen pakken.

Om ondanks de corona crisis recht te kunnen doen aan alle leerlingen inzake de overgang, wordt de geldende normering voor huidig schooljaar aangepast. Deze normering geldt voor alle leerwegen: de theoretische Leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg én de basisberoepsgerichte leerweg.

Hiernaast vin je de link naar de aangepaste overgangsnormering.