Begeleiding

Soms gaat het allemaal niet zo makkelijk op school als je zou willen. Dan biedt onze school extra ondersteuning. Je kunt dan bij verschillende mensen om hulp vragen.

Hieronder worden die vormen van begeleiding toegelicht.

Algemene begeleiding

De mentor of coach van de klas of groep speelt een sleutelrol in de leerlingbegeleiding. Hij/zij is voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt en helpt de leerlingen waar dat kan. De mentor/coach wordt daarin gesteund door de coördinator en de teamleider van de onderwijsafdeling. Het Groen van Prinstererlyceum heeft ook diverse specialisten in huis, zoals een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, een dyslexiecoach, gezinsspecialisten, een leerlingbegeleider en de decanen, die leerlingen met specifieke problemen kunnen helpen.

Mentor / coach

Voor ouders is de mentor of coach van hun kind het eerste aanspreekpunt in de school. Hij/zij beschikt over alle relevante informatie. Als een leerling problemen heeft, kan hij altijd bij de mentor terecht. Elke leerling in de onderbouw heeft een vast mentoruur in zijn/haar lesrooster.

In dit uur komen o.a. aan de orde:

  • positieve groepsvorming
  • studiebegeleiding, bijv. studietechnieken en het plannen van huiswerk
  • beroepenoriëntatie
  • algemene zaken, bijv. schoolregels en agendagebruik

Natuurlijk kunnen leerlingen zelf ook onderwerpen voor het mentoruur aandragen.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator coördineert in school de ondersteuning voor de leerlingen met een specifieke hulpvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied.
Zij overlegt hiertoe met de directieleden, de mentoren en het ondersteuningsteam, dat onder andere bestaat uit de orthopedagoog, de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) en de gezinsspecialisten.
Ook onderhoudt zij in voorkomende gevallen de contacten met externe instanties.

Een tweede taak van de ondersteuningscoördinator is het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van de ondersteuning bij het personeel.

Op dit moment is mevrouw Van Deelen (ondersteuningsco-gvp@lentiz.nl) de ondersteuningscoördinator op ’t Groen.

De decaan helpt me bij mijn studiekeuze
Ons decanaat

Leerlingbegeleider

Afhankelijk van de aard van de problemen krijgt de leerling individueel of in groepsverband begeleiding door de leerlingbegeleider, zodat hij/zij met zijn/haar problemen leert om te gaan en zo mogelijk zijn/haar problemen geheel leert op te lossen.

Mevrouw Van Dorp (rvdorp03@lentiz.nl) is onze leerlingbegeleider.