Groen van Prinstererlyceum

HAVO

De havo opleiding is gericht op het HBO. Met een havo diploma kun je, afhankelijk van je profiel, uit heel veel hbo opleidingen kiezen.

In de onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3, krijg je allemaal dezelfde vakken. In de bovenbouw kies je een profiel en volg je, naast een aantal algemene vakken, een aantal profielvakken en één of twee keuzevakken.

Onderbouw

In de onderbouw volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Hieronder zie je een overzicht van die vakken. Sommige krijg je niet in alle leerjaren. Dan staat erbij in welk leerjaar je dat vak dan krijgt.

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits (lj 2 en 3)
 • rekenen
 • taalvaardigheid
 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • wiskunde
 • natuur-scheikunde (lj 2)
 • natuurkunde (lj 3)
 • scheikunde (lj 3)
 • biologie (lj 1 en 2)
 • economie (lj 3)
 • beeldende vorming
 • muziek (lj 2)
 • lichamelijke opvoeding
 • wereldwijs (lj 1)

Als je kiest voor tweetalig onderwijs dan krijg je een aantal vakken in het Engels. Voor de havo zijn dat:

 • English
 • History
 • Geography
 • Science (lj 2 en 3)
 • Chemistry (lj 3)
 • Biology (lj 1 en 2)
 • Economics (lj 3)
 • Arts
 • Physical Education

Bovenbouw

In de bovenbouw kies je een profiel. Je kunt kiezen uit: Cultuur en maatschappij (CM), Economie en maatschappij (EM), Natuur en gezondheid (NG) en Natuur en techniek (NT). Bij elk profiel horen verplichte profielvakken en keuzevakken.

Je krijgt de volgende algemene vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • culturele en kunstzinnige vorming
 • lichamelijke opvoeding
 • LOB (Loopbaan oriëntatie en Begeleiding)
 • PWS (profielwerkstuk)

Per profiel heb je de volgende vakken:

 • CM: Duits of Frans en geschiedenis en een keuze uit aardrijkskunde of economie en de tweede moderne vreemde taal of tekenen
 • EM: economie, geschiedenis en wiskunde A en een keuze uit aardrijkskunde of een moderne vreemde taal
 • NG: wiskunde (A of B), scheikunde en biologie en een keuze uit aardrijkskunde, natuurkunde of nlt (natuur, leven en technologie)
 • NT: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde en een keuze uit biologie, informatica en nlt

Tenslotte kies je nog een echt keuzevak buiten de profielvakken om. Hiervoor geldt een aantal beperkingen die mede van het rooster afhankelijk zijn.

Alle verdere informatie hierover vind je op de pagina Loopbaanoriëntatie.

Je kunt ook kiezen voor tto in de bovenbouw. De vakken worden wel in het Nederlands gegeven. Je volgt een extra programma English, dat je voorbereid op het IB-examen.

Door een slimme vakkeuze doe ik een dubbelprofiel NT/NG. Dat geeft heel veel toekomstmogelijkheden.