Leerlingenraad

Op het Groen functioneert de Leerlingenraad. Onder leiding van een directielid praten leerlingen over allerlei zaken in school: het leerlingenreglement, corvee in de pauze, het aantal repetities en S.O.'s die redelijkerwijs per dag en per week gegeven kunnen worden. Ook zaken als de automaten in de school, wat kunnen docenten veranderen aan hun lessen zodat ze voor leerlingen beter verlopen, regelingen rond toetsweken en tentamenperiodes worden besproken

Vanuit alle leerjaren en afdelingen kunnen leerlingen zich aanmelden voor de leerlingenraad. De groep bestaat uit ca 14 leerlingen die regelmatig bij elkaar komen voor een werkontbijt. Twee leden van de leerlingenraad maken ook deel uit van de Medezeggenschapsraad van de school.

De leerlingenraad is geen leerlingenparlement met stemrecht over genoemde zaken. Het is ook geen "klaagmuur", maar de mening van leerlingen telt wel bij ons op school en wordt via de leerlingenraad gehoord en gebruikt bij het nemen van beslissingen. Het verslag van de besprekingen zal hier gepubliceerd worden.

Heb jij vragen of opmerkingen voor de leerlingenraad, neem contact op met een van de leerlingen die er op dit moment inzitten of stuur een mailtje naar  leerlingenraad-GVP@lentiz.nl. Let op: dit adres is niet bedoeld als scheldbox over school. Alleen serieuze bijdragen zullen in de leerlingenraad aan de orde worden gesteld.