Overstap 4 mavo - 4 havo (extern)

Kom je van een andere mavo (vmbo-tl) school en wil je opstromen naar 4 havo op 't Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De afleverende school moet een positief advies geven.  

 • Leerlingen doen het mavo-examen in zeven vakken.  
 • Aanmelden vóór vrijdag 29 maart 2019. 
 • Er moet ruimte zijn, binnen de verschillende clusters van de vakken, om de leerling te plaatsen.


Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn: 

1. Het aanmeldingsformulier bestaande uit twee delen:PDF-bestanddeel Ai en deel Bi

2. PDF-bestandToestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling

3. PDF-bestandKeuzeformulier 4 havo

4. Recente cijferlijst + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens


Bovenstaande formulieren kunt u afgeven of opsturen naar: 

Groen van Prinstererlyceum 

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen 


 • Na het behalen van het mavodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij 't Groen (administratie). 
 • Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn.
 • De leerling moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal twee maal een 7 en een maal een 6 hebben behaald voor het centraal examen. 
 • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies afleverende school + beoordeling + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coördinator en de decaan van 4 havo.
 • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid. 
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 4 havo.


Na het bekend worden van de uitslag KUNNEN WIJ HET VOLGENDE VAN JE VRAGEN om je een goede start te kunnen geven in 4 havo:

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Opdrachten voor in de zomervakantie. 


Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op donderdag 7 maart van 15.30-16.30 uur om de school wat beter te leren kennen.Voor verdere vragen kun je/kunt u mij mailen of bellen: 

Mevrouw drs. A.J. Kwakernaak  

E-mail: akwakernaak@lentiz.nl 

Telefoonnummer: 010-4357000