Overstap 5 havo - 5 vwo (extern)

Kom je van een andere havo school en wil je opstromen naar 5 vwo op 't Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 


  • De afleverende school moet een positief advies geven 
  • Er moet voor elk vak minimaal een 7 op je eindlijst staan
  • Je hebt twee moderne vreemde talen gevolgd, bij NT/NG moet je Duits hebben gevolgd en bij EM/CM  moet je Duits of Frans hebben gevolgd
  • Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart 2019


Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn: 


1. Het aanmeldingsformulier bestaande uit twee delen : PDF-bestanddeel Ai en deel Bi

2. PDF-bestandKeuzeformulier 5 vwo

3. PDF-bestandToestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling

4. Recente cijferlijst + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens


Bovenstaande formulieren kunt u afgeven of opsturen naar: 

Groen van Prinstererlyceum 

t.a.v. mevrouw Y. Schippers

Rotterdamseweg 55

3135 PT Vlaardingen 


  • Na het behalen van het havodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij 't Groen (administratie).   
  • Indien de leerling aan de voorwaarden voldoet (positief advies afleverende school + eindcijfers) wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de decaan vwo en de co√∂rdinator van vwo bovenbouw. 
  • Op basis van het havo profiel moet een vwo profiel gemaakt kunnen worden, hierbij geldt als minimale eis dat je twee moderne vreemde talen gevolgd moet hebben. (Zie bovenstaande opmerking over NT/NG met Duits en EM/CM met Duits of Frans.)
  • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo. 


Na het bekend worden van de examenuitslag vragen we je je in de maand juni in te zetten voor het wegwerken van achterstanden om zo een goede start te kunnen maken in 5 vwo.