18 december 2017

Het Groot Rotterdams Waterdebat

Strategische partner in de regio

Op woensdag 13 december vindt het eerste Groot Rotterdams Waterdebat plaats in Blue City te Rotterdam. Zo’n 60 vwo-leerlingen van zes scholen uit Rotterdam en omgeving strijden tijdens een speciaal ‘water en klimaatdebat’ om eeuwige roem.

 

Op uitnodiging van drie jeugdbestuurders bereiden de leerlingen voor- en tegenargumenten voor over stellingen over waterbeheer, klimaatverandering en de klimaatbestendige stad. Doel van het debat is om jongeren na te laten denken over het (duurzaam) gebruik van water nu en in de toekomst. Maar ook om hen inzicht te geven in wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast en klimaatverandering tegen te gaan.

Jeugdbestuurders
Het Groot Rotterdams Waterdebat is een initiatief van Tim, Jasper en Gijs, de jeugdbestuurders van de drie waterschappen Hollandse Delta, Schieland & Krimpenerwaard en Delfland. De jeugdbestuurders helpen de waterschappen om met aansprekende activiteiten jongeren beter te bereiken. Jongeren in Nederland hebben geen watersnood of dreiging meegemaakt. Zij beseffen zich niet dat zij veilig kunnen wonen, uitgaan en naar school gaan door het werk van de waterschappen. Met dit debat willen de jeugdbestuurders de interesse in het werk van de waterschappen vergroten.

Stellingen
Aan het debat doen 60 scholieren van de volgende zes scholen mee: Emmaus College, Laurens Lyceum en Wartburg College uit Rotterdam, Wolfert Lyceum uit Berschenhoek, Dalton College uit Barendrecht en Lentiz | Reviuslyceum uit Maassluis. Stellingen waar de leerlingen bijvoorbeeld over gaan nadenken zijn:  ‘de gemeentes en waterschappen moeten een tegeltaks invoeren’, ‘jongeren moeten verplicht een jaar het ‘dijkleger’ in’ en ‘de waterschappen moeten rampenfestivals organiseren om te laten zien wat zij doen’.