Wat wil je weten over 't Groen?

Hieronder hebben we een aantal veel gestelde vragen bij elkaar gezet, met daarbij de antwoorden.
Staat jouw vraag er niet bij, of wil je er toch nog meer over weten, neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen

 • Welke opleidingen kan ik op 't Groen volgen?

  Wij verzorgen mavo (vmbo-TL)-havo-vwo- en gymnasiumopleidingen. Daarbij kun je op de havo, het vwo en gymnasium ook nog kiezen voor tweetalig onderwijs (tto) waarbij je een deel van de vakken in het Engels volgt.

 • Wat kost het om op 't Groen te zitten?

  De schoolboeken en andere leermiddelen zijn voor de ouders gratis.

  Wij vragen aan de ouders of zij een vrijwillige ouderbijdrage willen betalen. Hiermee worden bijvoorbeeld de schoolpas betaald en de eerste vijf euro kopieergeld. Daarnaast zijn er allerlei kosten die de overheid niet vergoed, waarmee wij ons onderwijs toch willen verrijken.
  Een compleet overzicht van alle kosten vind je op de pagina Financiën.
  Er zijn regelingen voor mensen die de schoolkosten niet kunnen betalen.

  In klas 1,2 en 3  maken we gebruik van een laptop. Deze kan je huren via de Rent Company of zelf aanschaffen.

  In schooljaar 2024-2025 maken we ook gebruik van een laptop in klas 4.

 • Wat is het Flexrooster?

  Dit rooster houdt in dat je per dag minstens vier lesblokken van 60 minuten volgt. Hiervan kun je een deel zelf indelen, in overleg met je coach. Ben je goed in een vak dan heb je misschien genoeg aan de basis-uren. Is er meer aandacht nodig voor een vak dan kun je daar extra workshop-uren (zo noemen we de keuze-uren) voor inplannen.
  In de ochtend of aan het einde van de middag kun je tijdens extra workshop-uren werken aan je schooltaken of extra uitleg krijgen van een bepaald vak.
  Om jou goed te begeleiden in het maken van de keuzes in je rooster, heb je op ‘t Groeniedere week een gesprek met je coach.

 • Hoe laat beginnen jullie 's ochtends?

  Het coach-uur/de keuzeworkshops begint/beginnen om 8:45 uur. De Flexstart voor alle leerlingen begint om 9:45 uur.

  De bovenbouwleerlingen hebben drie keer in de week een Flexstart.

 • Heb je veel huiswerk op 't Groen?

  Als je je tijd op school goed besteedt en gebruik maakt van de workshop-uren kun je heel veel werk op school doen.

 • Wat doen jullie voor leerlingen met dyslexie?

  Onze dyslexiecoach neemt al voor de zomervakantie contact op met de ouders als bij aanmelding gemeld wordt dat zoon of dochter een dyslexieverklaring heeft. Besproken wordt wat helpend is voor de leerling en wat ’t Groen kan bieden. ’t Groen volgt daarbij het landelijk protocol dyslexie.

 • Doen jullie ook iets extra’s aan taal en rekenen?

  De leerlingen maken een instaptoets voor taal een rekenen. Daarna gaan ze op niveau aan het werk.

  Vanaf januari lezen bovenbouwleerlingen samen met onderbouwleerlingen om de leesvaardigheid te verbeteren.

 • Kan ik met een gemengd advies ook naar 't Groen?

  Met een kbl/tl-advies kan dat niet. ’t Groen biedt geen kbl- of gl-onderwijs. Aanmelden kan vanaf een tl-advies.

  Met een gemengd advies tl/havo kun je in de dakpanklas geplaatst worden. Daarin wordt op mavo-havoniveau les gegeven. In de loop van het jaar kijken we dan welke richting het beste voor jou is: mavo (tl) of havo.

  Bij een gemengd advies havo/vwo mag je zelf aangeven of je liever in een havo klas of een vwo klas start. Lopende het schooljaar houden we je extra in de gaten om te kijken of dit goed uitpakt. Waar nodig mag je in dezelfde klas blijven maar passen we je toetsniveau alsnog aan.

 • Kun je vanuit een mavo-brugklas naar 2-havo?

  Ja, dat kan. We kijken daarbij naar meer dan alleen cijfers, onder andere ook naar schoolmotivatie, taakaanpak, zelfstandigheid, vaardigheid in plannen en organiseren en eventuele testresultaten.

 • Hoe groot zijn de klassen op ’t Groen?

  Er zitten ca 20-28 leerlingen in een klas. Dit hangt af van de aanmelding en de verdeling over de drie afdelingen.

  In de bovenbouw ga je een profiel kiezen met eigen vakken en dan kan een lesgroep wel eens groter of kleiner zijn.

 • Wat doen jullie aan sport?

  Naast de lessen lo (lichamelijke opvoeding) biedt ’t Groen verschillende sportactiviteiten aan. Denk aan balsporten in de zaal en op het sportveld, maar bijvoorbeeld ook aan de klimwanden binnen en buiten, streetdance en boksen.

  Ook zijn de sportzalen (winter) en het sportveld (zomer) ter beschikking voor de leerlingen in de pauzes.

 • Wat is tto eigenlijk?

  Tto betekent tweetalig onderwijs. Op de havo en het vwo krijg je dan een aantal vakken in het Engels.

  Veel meer informatie over tto staat op de speciale tto-pagina.

 • Hebben jullie ook LWOO?

  We mogen en zullen afwijzen wanneer er bij een leerling sprake is van leerachterstanden die voldoen aan de criteria voor leerwegondersteuning. Een leerling komt in aanmerking voor leerwegondersteuning wanneer hij/zij achterstanden heeft van meer van 25% op twee van de vier didactische gebieden: Technisch Lezen (TL), Begrijpend Lezen (BL), Spelling (SP), en Rekenen (RE). Van de twee gebieden is er tenminste één inzichtelijk: BL of RE. De leerachterstanden worden vastgesteld met LVS toetsen afgenomen in groep 8.

 • Heb je ook tto op de mavo?

  Nee, op de mavo hebben wij geen tweetalig onderwijs.

 • Wat is de identiteit van de school?

  ’t Groen is een interconfessionele school. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van het gemeenschappelijk christelijk geloofsgoed. Respect voor ieders eigenheid is voor ons belangrijk. In de verschillende vakken en met name het vak wereldwijs in de brugklas is aandacht voor de vijf wereldgodsdiensten en verschillende culturen.

 • Hoeveel leerlingen zitten er op 't Groen?

  In schooljaar 2023-2024 hebben we ca 1350 leerlingen.

 • Wat doen jullie als een les uitvalt?

  In principe hebben wij op ’t Groen geen tussenuren. Bij uitval schrijven leerlingen zich in voor een workshop-uur.

 • Heb je veel boeken nodig elke dag?

  In klas 1, 2 en 3 (vanaf schooljaar 2024-2025 ook in klas 4) werken we met een laptop. Sommige vakken werken daarnaast ook met een boek.

 • Hebben jullie ook schoolreizen?

  Ja, die hebben we. Gelukkig kunnen we weer reizen na de coronajaren. Dit jaar o.a. naar Rome, Krakau, Engeland (tto), Parijs en Berlijn.