Hoveniersopleiding

Algemeen

HOVENIER RECREATIE, GROEN & TECHNIEK

Maakt werk van buiten


Jij hebt wat je noemt ‘groene vingers’en bent creatief? Je bent graag buiten bezig met groen? In dat geval is de opleiding tot Hovenier iets voor jou! 

 

 

Wat kun je ermee doen?
Je kunt gaan werken als hovenier, in een tuincentrum bij een groot groen bedrijf of bij een gemeentelijke organisatie. Of je kiest voor de recreatiesector en gaat aan de slag als beheerder van een camping of jachthaven. Wat je ook kiest, je werkt buiten en bent steeds bezig met de groene omgeving. 

 

 

Naar boven


Medewerker hovenier niveau 2 (BOL)

 

Niveau:                     2 BOL

Duur:                         2 jaar, leerjaar 2 BBL           

Vooropleiding:       VMBO BB of MBO niveau 1 diploma

 

Wat kan ik met de opleiding?

De opleiding medewerker hovenier is een opleiding vol afwisseling tussen praktijk en theorie. Je bent in de buitenlucht praktisch aan het werk in tuinen, maar ook in objecten van instellingen en stadsgroen. Je helpt deze groene objecten aan te leggen en te onderhouden. Jij verzorgt en herkent bomen, planten en bloemen.

Je helpt bij het aanleggen van o.a. vijvers, bent behulpzaam bij het plaatsen van schuttingen en hekwerkt en assisteert bij bestratingswerkzaamheden.

Tijdens de opleiding ben je aan het werk op een erkend leerbedrijf in de sector. Je hebt met het bedrijf een arbeidsovereenkomst en wordt conform de CAO betaald.

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar een MBO niveau 3 opleiding.

 

Wat kan ik verwachten?

In de opleiding staan veilig werken, kennis van materialen en het onderhoud van tuinen centraal. Het onderwijs vindt plaats middels theorieen-praktijlessen praktijklessen in de schooltuin of schoolkas. Een aantal praktische vaardigheden krijgen tijdens een praktijkweek extra aandacht. Je bent in zo’n week de gehele week op school en bent actief met het bedienen van machines en gereedschappen.

Daarnaast worden ook een of meerdere praktijkexamens (Proeve van Bekwaamheid) afgenomen op BPV-bedrijven.

In de opleiding besteden wij aandacht aan algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.  

Gedurende de opleiding beschik je over een Studieloopbaancoach waarbij je terecht kunt met eventuele vragen en of bijzonderheden.

 

Beroepseisen

 

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt meestal in teamverband

Je voert je werk uit na instructie en bent mede-verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde werk.

Je zorgt voor de veiligheid op jouw werkplek en gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 

 

Naar boven


Vakbekwaam medewerker hovenier niveau 3 (BOL)

Niveau                       : 3 BOL

Duur                           : 3 jaar, vanaf leerjaar 2 BBL

Vooropleiding           : VMBO KB of MBO niveau 2 diploma                        

 

Wat kan ik met de opleiding?

 

De opleiding vakbekwaam medewerker hovenier is een opleiding vol afwisseling tussen praktijk en theorie. Je bent in de buitenlucht praktisch aan het werk in tuinen, maar ook in objecten van instellingen en stadsgroen. Je legt deze groene objecten aan en onderhoudt ze.  

Je verzorgt en herkent bomen, planten en bloemen. Je legt o.a. vijvers aan, plaatst schuttingen en hekwerk en leert bestratingen maken. Je leert werken met speciaal gereedschap en machines. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwerpen en inrichten van tuinen.

Sommige van deze praktische vaardigheden zullen tijdens een praktijkweek extra worden aangereikt. Je bent in die week dan alleen maar bezig met het werken met machines en gereedschappen.

Tijdens de opleiding ben je aan het werk op een erkend leerbedrijf in de sector. Je hebt een arbeidsovereenkomst met het bedrijf en krijgt betaald conform wat er in de CAO is afgesproken.

Na het afronden van deze opleiding kun je ook doorstromen naar een MBO niveau 4 opleiding.

 

Wat kan ik verwachten?

In de opleiding staan veilig werken, kennis van materialen en het onderhoud van tuinen centraal. Het onderwijs vindt plaats middels theorie- en praktijklessen in de schooltuin of schoolkas. Daarnaast worden een of meerdere praktijkexamens (Proeve van Bekwaamheid) afgenomen op BPV-bedrijven.

In de opleiding besteden wij ook aandacht aan algemeen vormende vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.  

Gedurende de opleiding beschik je over een Studieloopbaancoach waarbij je terecht kunt met eventuele vragen en of bijzonderheden.

 

Beroepseisen

 

Als beginnend vakbekwaam hovenier werk je meestal in teamverband.

Je hebt een uitvoerende en aansturende rol en bent (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde werk van jezelf en van je collega’s.

Je bent verantwoordelijk voor een juist gebruik van gereedschappen en materialen en het zorgvuldig toepassen van persoonlijke  beschermingsmiddelen.

Je zorgt voor een veilige werkplek.

 

 

 

Naar boven


Opzichter/uitvoerder hovenier niveau 4 (BOL)

Niveau                       : 4 BOL

Duur                           : 3 jaar , vanaf leerjaar 2 BBL

Vooropleiding           : VMBO GL/TL of MBO niveau 3 diploma                        

 

Wat kan ik met de opleiding?

De opleiding uitvoerder/opzichter in de Groene Ruimte is een opleiding vol afwisseling tussen praktijk en theorie. Je bent in de buitenlucht praktisch aan het werk in tuinen, maar ook in objecten van instellingen en stadsgroen. Je legt deze groene objecten aan en onderhoudt ze. In deze BBL- variant ben je twee dagen per week op school (?) en werk je drie dagen in een bedriif wat passend is bij de opleiding.

Je verzorgt en herkent bomen, planten en bloemen. Je legt vijvers aan, plaatst schuttingen en verricht bestratingswerkzaamheden. Je werkt met speciale gereedschappen en machines. Je kunt een tuin ontwerpen, inrichten en onderhouden.

 Je leert plannen maken en deze te realiseren.

Tijdens de opleiding ben je aan het werk op een erkend leerbedrijf in de sector. Je hebt met het bedrijf een arbeidsovereenkomst en wordt conform de CAO betaald. Na het afronden van de opleiding kun je ook doorstromen naar een HBO opleiding.

 

Wat kan ik verwachten?

In de opleiding staan veilig werken, kennis van materialen, het inrichten en het onderhouden van tuinen centraal. Het onderwijs vindt plaats middels  theorielessen maar ook praktijklessen in de schooltuin of schoolkas of bij projecten in de region. Economische vakken, het maken van een ondernemersplan, het opzetten van een (mini)onderneming zijn projecten waar je veel van leert.

Plantenkennis, bodemkunde en veilig werken (VCA) staan ook op het rooster.

In de opleiding besteden wij aandacht aan algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, rekenen, loopbaan &burgerschap en communicatie vaardigheden.

In de opleiding ga je voor een periode van minimaal 3 weken een buitenlandstage volgen(BPV). Tijdens deze international stage staat de uitvoering van een “groen project”, al of niet samen met je klasgenoten, centraal.

Tijdens en aan het einde van de opleiding worden praktijkexamens (Proeves van Bekwaamheid) afgenomen op BPV-bedrijven.   

Gedurende de opleiding beschik je over een Studieloopbaancoach waarbij je terecht kunt met eventuele vragen of bijzonderheden.

 

Beroepseisen

Als opzichter/uitvoerder Groene Ruimte heb je een organisatorische, coordinerende en aansturende rol.

Je werkt veelal zelfstandig en bent verantwoordleijk voor de verdeling van het werk.

Je bent verantwoordelijk voor het naleven van procedures en veiligheidsvoorschriften.

Je bent verantwoordelijk het juist besteden van het beschikbare budget.

Je rapporteert over de voortgang van het werk aan je leidinggevende.

 

 

Naar boven


VHG Branche opleiding vakbekwaam hovenier( Avondopleiding)

Edudelta Contract bied vakgerichte hoveniersopledingen aan in de avonduren zodat een combinatie met uw werk en/of gezin goed mogelijk is. De avondopleidingen zijn goed te combineren met een fulltime baan.Naar boven


Aanmelden


Klik op je opleiding naar keuze om naar het inschrijfformulier te gaan.


Medewerker hovenier niveau 2 (BOL)

Vakbekwaam medewerker niveau 3 (BOL)

Uitvoerder / opzichter hovenier niveau 4 (BOL)
Naar boven


Facebook

Volg deze geweldige opleiding op Facebook om op de hoogte te blijven.Naar boven