11 januari: Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8

En dan zijn er ineens bijna acht basisschooljaren voorbij. Tijd om een middelbare school te kiezen. Wat zijn de verschillen in Maassluis en omgeving? En welke school past het beste bij uw kind?

Op woensdag 11 januari organiseert de Revius MAVO een voorlichtingsavond voor ouders van groep 8. Ouders van kinderen in groep 7 zijn uiteraard ook alvast welkom om te oriënteren.

Woensdag 11 januari
19.00 – 20.30 uur
Revius MAVO | Kastanjedal 2 | Maassluis
Bekijk ook de uitnodiging op A4-formaat.

De informatieavond van het Reviuslyceum is op hetzelfde moment; leerlingen met een mavo/havo-advies krijgen tijdens onze voorlichting ook informatie over het Reviuslyceum.)

Over de Revius MAVO
De Revius MAVO is een kleinschalige, maar groeiende mavo-school en onderdeel van Lentiz | Revius. Waar het Reviuslyceum er is voor havo- en vwo-onderwijs, is de Revius MAVO er voor leerlingen met mavo/TL in het advies.

Enkele tips voor een juiste keuze
Onderstaande tips kunnen je houvast geven bij het vinden van een middelbare school.

 1. Begin op tijd met oriënteren
  Het is aan te raden om al vroeg te starten met het oriënteren op de mogelijkheden van het middelbaar (of: voortgezet) onderwijs. De scores van de doorstroomtoets kunnen aangeven in welke richting je het moet zoeken. Bekijk hier de verschillende voorlichtingsmogelijkheden op de Revius MAVO.
 2. Verdiep je in de verschillende soorten onderwijs
  Binnen het voortgezet onderwijs zijn er drie soorten scholen:
  – vmbo (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
  – havo (Hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  – vwo (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).Het vmbo heeft vier leerwegen: basis, kader, gemengd en theoretisch. Op basis en kader krijgen leerlingen zo’n 12 uur beroepsgericht onderwijs (praktijkvakken). Op de Revius MAVO bieden we alleen theoretisch (vmbo TL) aan. Leerlingen met mavo of vmbo TL in hun advies, zijn daarom welkom. Met de algemeen vormende vakken kunnen zij eventueel doorstromen naar de havo.
 3. Kijk naar de sfeer op school
  Wellicht het belangrijkste punt voor een goede schoolkeuze. Een kind dat niet goed in zijn vel zit en zich niet veilig voelt op school, straalt minder plezier uit en leert minder makkelijk.
  Op de Revius MAVO heeft iedere klas een eigen mentor. Daarnaast hebben we een pedagogisch toezichthouder (die ook buiten de lessen zorgt voor rust en sfeer in de school) en zikn er vertrouwenspersonen waar leerlingen altijd terecht kunnen. Als een leerling meer hulp nodig heeft, staat ons ondersteuningsteam met een onder andere een dyslexiespecialist en twee leerlingbegeleiders klaar.
 4. Wat past het beste bij uw kind: strakke structuur of veel vrijheid?
  Het onderwijs is de afgelopen decennia flink veranderd. In veel scholen zijn er praktijklokalen en leerpleinen en werken leerlingen met een eigen tablet. Op sommige scholen kunnen leerlingen zelf kiezen naar welke (extra) studielessen ze gaan.
  Op de Revius MAVO werken alle leerlingen met een (eigen) iPad. In het rooster staan daarnaast KWT-uren (KeuzeWerkTijd). Ze kunnen in deze uren zelf inplannen bij welke vakdocent ze huiswerk maken en/of ondersteuning vragen.
 5. Kijk waar school voor staat
  In de basis is het aanbod op elke school hetzelfde: doel is om leerlingen na 4, 5 of 6 jaar naar een mooi diploma te begeleiden. In deze jaren kunnen scholen zich op diverse terreinen van elkaar onderscheiden.De Revius MAVO wil gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoefte en de mogelijkheden van de (individuele) leerlingen. Om dit doel te bereiken, hebben we vijf speerpunten: kwaliteit, ondersteuning, digitalisering, talentontwikkeling en internationalisering.
 6. Stel vragen aan ouders, leerlingen en docenten
  Naast de lesjesmiddagen, Open Dagen en voorlichtingsavonden kun je natuurlijk ook in gesprek met mensen die het elke dag ervaren. Stel vragen aan docenten en ga in gesprek met leerlingen. Zij kunnen heel eerlijk vertellen wat de plus- en minpunten van een school zijn. Op de Revius MAVO zijn er altijd leerlingen aanwezig bij de voorlichtingsactiviteiten.
 7. Denk na over de afstand
  Een school dicht bij huis is natuurlijk praktisch: je bent er snel en houdt meer tijd over voor huiswerk en vrije tijd. Naar school fietsen is echter ook heel gezond. Aangezien leerlingen op school (en thuis) vaak uren achter elkaar zittend doorbrengen, kan het ook juist fijn zijn om naar school te fietsen.

Tot slot:
Succes met kiezen. Als je voor ons kiest, hopen we dat je je er minimaal vier jaar thuis zult voelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht