Revius MAVO

Werken bij Lentiz

Lentiz | Revius MAVO

Lentiz | Revius MAVO, onderdeel van Lentiz | Reviuslyceum, is een school in opbouw. We bieden onze leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot de mensen die ze willen zijn. Niet alleen het behalen van een diploma is belangrijk. Ook het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en waar je van toegevoegde waarde kan zijn, maakt onderdeel uit van het leren en ontwikkelen op onze school. Door onze kleinschaligheid en professionele zorgstructuur is de ontwikkeling van ieder kind optimaal in beeld, zowel onderwijsinhoudelijk als op het sociaal-emotionele vlak. Zo bieden we onze leerlingen de beste kansen en mogelijkheden om op te groeien met zelfvertrouwen.

We leggen veel nadruk op het leren van vaardigheden zoals samenwerken en het zelf leren kiezen. Hiermee vergroten we de verbinding tussen lesinhoud en praktische toepasbaarheid en stimuleren we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkelproces.

Wil je een open sollicitatie doen bij Lentiz | Revius MAVO? Stuur dan een e-mail naar sollicitatie-REV@lentiz.nl met jouw motivatie en cv.

Lentiz onderwijsgroep

Lentiz bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport West-Holland (Westland, Oostland en Barendrecht), Mainport (groen en food in de stad), het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Toekomstmakers
Zo’n 940 medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor ruim 7.600 leerlingen en studenten die onderwijs volgen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen. Daarnaast leiden we jaarlijks 4.600 cursisten op in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst. Ze worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, zodat zij Lentiz verlaten met een waarde(n)vol diploma: goed toegerust om hun en onze toekomst mede vorm te geven. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kénnis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.