Revius MAVO

Werken bij Lentiz

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in economische regio’s Greenport West-Holland, Mainport, Freshport, het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.

Lentiz | Revius MAVO, onderdeel van Lentiz | Reviuslyceum, is een school in opbouw. We bieden onze leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot de mensen die ze willen zijn. Niet alleen het behalen van een diploma is belangrijk. Ook het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten en waar je van toegevoegde waarde kan zijn, maakt onderdeel uit van het leren en ontwikkelen op onze school. Door onze kleinschaligheid en professionele zorgstructuur is de ontwikkeling van ieder kind optimaal in beeld, zowel onderwijsinhoudelijk als op het sociaal-emotionele vlak. Zo bieden we onze leerlingen de beste kansen en mogelijkheden om op te groeien met zelfvertrouwen.

We leggen veel nadruk op het leren van vaardigheden zoals samenwerken en het zelf leren kiezen. Hiermee vergroten we de verbinding tussen lesinhoud en praktische toepasbaarheid en stimuleren we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkelproces.