Resultaten en doorstroom

Wij vinden dat onderwijs meer is dan alleen kennisoverdracht. Behaalde resultaten staan nooit op zichzelf. Ze hangen met een fijne omgeving en leuke (later) leuke herinnering. De doorstroom en het diploma zijn losse onderdelen van het resultaat dat we samen met de leerlingen willen halen.

Doorstroom
Als een leerling zonder vertraging naar een hoger leerjaar wordt bevorderd, spreken we van ‘doorstroom’. Hiervoor hebben we bevorderingsrichtlijnen opgesteld en handelen volgens de procedure rapportvergadering. Een rekenvoorbeeld van de bevordering staat hier.

In het afgelopen cursusjaar hebben we in de onderbouw een gemiddelde doorstroomsnelheid bereikt van 95%. Dit is, net als ons bovenbouwsucces van 96%, boven het landelijke gemiddelde.

Opstroom
Ondanks het advies van de basisschool, is het voor leerlingen ook mogelijk om na één jaar op te stromen naar een havo-klas van het Reviuslyceum. Deze mogelijkheid is er vooral voor leerlingen die bij de start van het voortgezet onderwijs nog niet goed weten wat ze willen, of die hun potentie nog niet hebben getoond.

In leerjaar 1 hebben al onze leerlingen daarom het vak Frans in het rooster. Dit biedt hen de mogelijkheid om later eventueel aan te sluiten bij leerlingen in 2 havo. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Elke overstap is maatwerk, waarbij ouders, mentor en vakdocenten over een langere periode met elkaar bespreken wat de voor- en nadelen zijn. Om een succes van deze overstap te maken, moet je erop rekenen dat je gemiddeld een 8 voor alle vakken staat. In de afgelopen jaren lag dit percentage tussen de 5 en 9%.

 

Vervroegd examen doen
Het is mogelijk om leerlingen eerder dan het laatste leerjaar al examen te laten doen in één of meerdere vakken. Dit mogen leerlingen uit leerjaar 2 of leerjaar 3 zijn. In de afgelopen jaren hebben er meerdere leerlingen vervroegd examen voor het vak wiskunde en/of Engels gedaan. Dit geeft het in het examenjaar tijd om zich beter voor te bereiden op de overstap naar 4 havo.

Examenresultaat
In de afgelopen schooljaren was het gemiddelde slagingspercentage van de Revius MAVO ruim 96%. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage van leerlingen VMBO-TL ligt de afgelopen jaren rond de 93 %. Ook het gemiddelde examencijfer scoort iets boven het landelijke gemiddelde. Een gedetailleerde analyse van de examenresultaten en de daaruit geformuleerde doelstellingen zijn opgenomen in het schoolplan en de kwaliteitskalender. Op basis van deze gegevens mogen we zeer tevreden zijn over de behaalde resultaten in de eerste examenjaren van onze school.