Revius MAVO

Resultaten en doorstroom

In ons eerste schooljaar (2018-2019) hebben 30 leerlingen deelgenomen aan het examen VMBO theoretische leerweg. Van deze 30 leerlingen heeft 97% het examen succesvol afgesloten. Het gemiddelde examencijfer kwam uit op een 6,4. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Afgelopen schooljaar (2019-2020) zaten 24 leerlingen in onze examenklas. We zijn er trots op dat zij allemaal zijn geslaagd. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage van leerlingen VMBO-TL ligt de afgelopen jaren rond de 93 %. Een gedetailleerde analyse van de examenresultaten en de daaruit geformuleerde doelstellingen zijn opgenomen in het schoolplan en de kwaliteitskalender. Op basis van deze gegevens mogen we zeer tevreden zijn over de behaalde resultaten in de eerste examenjaren van onze school.

Doorstroom
In het afgelopen cursusjaar hebben we in de onderbouw een doorstroomsnelheid bereikt van 95%. Dit is, net als ons bovenbouwsucces van 96%, boven het landelijke gemiddelde.

 


Opstroom
Het afgelopen schooljaar zijn twee leerlingen van leerjaar 1 doorgestroomd naar leerjaar 2 op het Reviuslyceum. Dit komt neer op een opstroompercentage van 8,3%.