Revius MAVO

Digitalisering

Digitalisering

Het Revius wil gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarbij er rekening wordt gehouden met de behoefte en de mogelijkheden van de (individuele) leerlingen. Door de inzet van laptops als hulpmiddel kunnen we dat realiseren. Door ICT op een goede manier in de les te gebruiken, activeer je de leerlingen en stimuleer je een actieve werkhouding. Daarnaast kunnen leerlingen overal en altijd aan de slag met de lesstof. Leerlingen zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken, lokalen of computerruimtes. Daarnaast vergroot een laptop de autonomie van de leerling, en heeft zo een positief effect op de motivatie.
Een belangrijk aspect bij digitalisering is hoe leerlingen en docenten er binnen en buiten de lessen mee omgaan. Dit heeft bij ons aandacht in het mentoruur en bij het vak Digitale Leermiddelen.

Creatie vaardigheden krijgen meer aandacht
Een laptop met camera biedt de mogelijkheid om creërend bezig zijn. Door middel van de camera en allerlei handige apps is een grote hoeveelheid aan mogelijke werkvormen beschikbaar in het lokaal die iets anders vragen van de leerlingen dan frontaal lesgeven. Met deze werkvormen kunnen gemakkelijker hogere denkvaardigheden aangesproken worden. Dit maakt het onderwijsproces effectiever.

Persoonlijke leeromgeving
Door zowel thuis als op school met een laptop te werken, zorg je voor een persoonlijke leeromgeving. Je kiest zelf tools en werkwijzen om opdrachten, aantekeningen en leerwerk, uit te voeren. Dit bevordert je zelfstandigheid. Het gesprek hierover met klasgenoten praten over hun leeromgevingen. Dit zorgt voor een minder grote afstand in wat er op school gebeurt en wat leerlingen in hun sociale leven ‘buiten school’ doen.

 

Differentiatie in de les
Het gebruik van een laptop zorgt voor meer keuzevrijheid in de lessituatie. Jij en je docent zijn zo flexibel om gedifferentieerd te werken, zonder dat hiervoor bijvoorbeeld extra boeken nodig zijn.

Actueel onderwijs
Digitale leermiddelen kunnen ieder moment worden aangepast, waardoor je deze direct kunt aanpassen aan de actualiteit. Voor jou en je docent is het makkelijk om de buitenwereld in het klaslokaal te laten zien.  Dit maakt de lesstof leuk en betekenisvol.

Voortgang makkelijker te analyseren
Digitaal onderwijs geeft je docenten op ieder moment inzicht in de voortgang van het leerproces. Hierdoor zijn er minder toetsen nodig. Je docent ziet eerder waar je hulp nodig hebt en kan je individuele ondersteuning aanbieden, waardoor er minder snel achterstanden ontstaan.